Avdeling for forskning og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Prosjektleder i avdeling for forskning og utvikling

HiOA har startet et arbeid for å bidra til Oslo og Akershus-regionens deltakelse i MIT-REAP (REAP: Regional Entrepreneurship Acceleration Programme).

Dette er et toårig kurs-/rådgivnings program som er utarbeidet ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston.

Lede arbeidet med sikte på opptak til MITs regionale entreprenør program 

Vi søker en prosjektleder til arbeidet med søknaden til MIT-REAP og drift av sekretariatet for regionens deltakelse i det 2-årige programmet. Stillingen er en midlertidig 2-årig stilling med oppstart i januar 2018.

Prosjektlederen vil være ansvarlig for fremdrift, nettverksbygging og løpende kontakt med offentlige myndigheter, næringsliv, investorer og entreprenører i regionen med mål om å bygge et solid konsortium av samarbeidspartnere og nettverk av relevante aktører til ressurs – og referansegrupper.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • lede, planlegge og koordinere prosjektarbeidet
 • ha løpende dialog med samarbeidspartnere og innovasjonsmiljøet i Oslo og Akershus
 • skape nye arbeidslivsrettede relasjoner for Høgskolen i Oslo og Akershus
 • utarbeide delprosjektoppgaver og sikre fremdrift
 • koordinere og organisere ekstern og intern ressursinnsats i prosjektet
 • utarbeide budsjett og sikre ekstern finansiering

 Vi søker deg som har

 • utdannelse på minimum masternivå, fortrinnsvis innen økonomi, innovasjon eller ledelse
 • mer enn 5 års relevant erfaring som prosjektleder og/eller leder med budsjettansvar
 • erfaring med utvikling av tverrfaglige konsortium og innovasjonsprosjekter
 • meget god formuleringsevne både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk
Du bør ha
 • inngående kunnskap om universitet- og høgskolesektoren og dens rolle i regional utvikling
 • god oversikt over og bakgrunn fra innovasjonsmiljøet, spesielt i Oslo og Akershus
 • god forståelse av digitaliseringens rolle i utviklingen av samfunnet
Vi ønsker deg som
 • er en naturlig relasjonsbygger, og gjerne allerede har et relevant nettverk på høyt nivå hos myndigheter, næringsliv og i innovasjonsmiljøet
 • er løsningsorientert og skaper nye muligheter
 • har dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg
 • samarbeid og kontakt med spennende og fremtidsrettede kunnskapsmiljøer i regionen
 • en arbeidsplass i rivende utvikling med ambisjon om å bli Norges nye arbeidslivsnære universitet
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Pro-rektor FoU, Morten Irgens, mobil+4746541941
 • Forskningsdirektør, Kristin Sverdrup, mobil +4790535267

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1113 prosjektleder. Lønn kroner 499 600 - 650 200 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

I samsvar med Offentleglova kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          26 desember, 2017

Ref:                        17/08467

Ansettelsestype Befristete Anstellung
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 46
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08467
Kontakt
 • Pro-rektor FoU, Morten Irgens, +4746541941
 • Forskningsdirektør, Kristin Sverdrup, +4790535267
Publisert 14.11.2017
Søknadsfrist 26.12.2017

Zurück zu Stellenangeboten