Job opening Organisation Application deadline
Professor – Mathematics Education Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 13.Dec.2018
Professor - Arts and crafts Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 13.Dec.2018
1 til 2 kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS Fakultet for helsevitenskap (HV) 15.Dec.2018
Docent/ professor in counselling, supervision and relational leadership Faculty of Education and International Studies, Department of Vocational Teacher Education 16.Dec.2018
Associate professor in the field of theatre nursing Faculty of Health Sciences , Department of Nursing and Health Promotion 16.Dec.2018
Associate professor of journalism Department of Journalism and Media Studies 18.Dec.2018
Postdoctoral fellow for research on learning and digitalisation Faculty of Health Sciences 20.Dec.2018
Universitetslektor i journalistikk Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag 20.Dec.2018
Assiciate professor within (cancer) nursing Faculty of Health Sciences , Department of Nursing and Health Promotion 28.Dec.2018
Postdoktor til Context-prosjektet ved NOVA Velferdsforskningsinstituttet NOVA 01.Jan.2019
Postdoctoral Fellow in Social Science Centre for the Study of Professions (SPS) 02.Jan.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i Norsk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 02.Jan.2019
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved radiografutdanningen Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag 03.Jan.2019
PhD Fellowship position in Digital Household Risk Management Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science 03.Jan.2019
Instituttleder - Institutt for barnehagelærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) 04.Jan.2019
Instituttleder - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) 04.Jan.2019
Instituttleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 04.Jan.2019
Dekan for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 06.Jan.2019
Doktorgradsstipendiat på digital sårbarhet i private hushold - SIFO (4 års engasjement) Forbruksforskningsinstituttet SIFO 06.Jan.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i yrkespedagogikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 06.Jan.2019
PhD Fellow positions at primary and lower secondary school level in subject didactics, education, pedagogy Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 06.Jan.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 13.Jan.2019
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk Høgskolen i Oslo og Akershus 13.Jan.2019
Associate professor/assistant professor in counselling, supervision and relational leadership Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 13.Jan.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialt arbeids fagområder i NAV rettet mot frontlinjearbeidet med arbeidsinkludering Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 20.Jan.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 20.Jan.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialfaglige fagområder ved sykehus Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 20.Jan.2019
Open applications
Open application
Åpen søknad
Login Subscribe to job