Job opening Organisation Application deadline
Instituttlederstøtte Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Stab TKD 24.Jul.2018
Administrasjonskonsulent – førstelinjeservice og kommunikasjon Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Stab TKD 24.Jul.2018
Research fellowship in musculoskeletal and women’s health Faculty of Health Sciences , Department of Physiotherapy 29.Jul.2018
Professor in computer science specializing in real-world challenges in distributed multimedia systems Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science 01.Aug.2018
Professor in Computer Science specializing in digital vulnerability and network Security Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi 01.Aug.2018
Professor in Computer Science specializing in real-world challenges in system and software engineering Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science 01.Aug.2018
Vil du være med på å utdanne morgendagens lærere i kroppsøving og idrettsfag? Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 05.Aug.2018
Universitetslektor i barnevern- vikariat Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 05.Aug.2018
Verkstedansvarlig til vårt Makerspace Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 06.Aug.2018
Instituttlederstøtte ved yrkesfaglærerutdanningen (YLU) Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Stab 09.Aug.2018
PhD Fellow position in library and information science within information systems based on metadata (METAINFO) Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 10.Aug.2018
PhD Fellow position in library and information science within Mediation of Culture and Literature (LITKULT) Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 10.Aug.2018
PhD Fellow position in library and information science Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 10.Aug.2018
Oslo Metropolitan University invites applications for position as Professor of International Education and Development in the Global South Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) 12.Aug.2018
Førsteamanuensis i barnevern- to stillinger Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 12.Aug.2018
Frontend Webutvikler Avdeling for IKT 12.Aug.2018
Programmerer, fullstack-utvikler med tyngdepunkt på backend Avdeling for IKT 12.Aug.2018
Programmerer – nye teknologier som AI/Machine Learning og RPA/robotsystemer Avdeling for IKT 12.Aug.2018
Rådgiver i praksisadministrasjonen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for praksisadministrasjon 12.Aug.2018
Rådgiver - Lokalt opptak av studenter Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering 13.Aug.2018
Ny Forsker til Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet - storbyuniversitetet Høgskolen i Oslo og Akershus 15.Aug.2018
PhD Fellowship in Marine Robotics and Autonomous Systems Faculty of Technology, Art and Design, Department of Mechanical, Electronics and Chemical Engineering 15.Aug.2018
Postdoctoral Fellowship in Marine Robotics and Autonomous Systems Faculty of Technology, Art and Design, Department of Mechanical, Electronics and Chemical Engineering 15.Aug.2018
Professor of Diversity Studies Faculty of Education and International Studies, Department of International Studies and Interpreting 15.Aug.2018
Post Doc stilling i FoU-prosjektet EE Settlement - Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk 15.Aug.2018
1 ½ års engasjement som saksbehandler i FoU-avdelingen Avdeling for forskning og utvikling 15.Aug.2018
Rådgiver - vikar innkjøp Avdeling for økonomi, Seksjon for innkjøp 15.Aug.2018
PhD Fellowship position in genome biology and bioinformatics Faculty of Health Sciences , Nursing and Health Promotion 17.Aug.2018
Do you want to participate in shaping the five-year Primary and Lower Secondary Teacher Education of the future? Professor in Natural Science Education Faculty of Education and International Studies 19.Aug.2018
Professor in the subject area of cancer Faculty of Health Sciences, Departement of Nursing and Health Promotion 19.Aug.2018
Professor i barne- og ungdomsfysioterapi Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi 19.Aug.2018
PhD Candidate in Educational Sciences for Teacher Education Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 20.Aug.2018
Seksjonssjef digitalisering av utdanning Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering 22.Aug.2018
Seksjonssjef karriere og studentliv i ett års vikariat Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering 22.Aug.2018
Postdoc on Digitalisation and the Professions Centre for the Study of Professions 03.Sep.2018
Researcher Position in Social Science Centre for the Study of Professions (SPS) 03.Sep.2018
Kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS - brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.Oct.2018
Kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved Ahus - brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.Oct.2018
Klinisk stipendiat tilknyttet barn og unge i kommunehelsetjenesten i Akershus - brobyggerstilling mellom universitet og praksisfelt Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.Oct.2018
Open applications
Open application
Åpen søknad
Login Subscribe to job