Job opening Organisation Application deadline
Docent (teaching professor) of marketing Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet 26.Sep.2018
OsloMet - storbyuniversitetet søker instituttleder Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning 30.Sep.2018
Head of studies - biomedical laboratory sciences and biomedicine Faculty of Health Sciences, Department of Life Sciences and Health 30.Sep.2018
Kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS - brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.Oct.2018
Kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved Ahus - brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfelt Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.Oct.2018
Klinisk stipendiat tilknyttet barn og unge i kommunehelsetjenesten i Akershus - brobyggerstilling mellom universitet og praksisfelt Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.Oct.2018
Bibliotekar Divisjon for utdanning og bibliotek, Universitetsbiblioteket 04.Oct.2018
Pro-Rector Research and Development - fixed-term contract OsloMet - storbyuniversitetet 07.Oct.2018
Pro-Rector Education - fixed-term contract OsloMet - storbyuniversitetet 07.Oct.2018
IT-direktør Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT 14.Oct.2018
Two associate professor positions in library and information science Department of Archivistics, Library and Information Science 15.Oct.2018
OsloMet – storbyuniversitetet søker fakultetsdirektør Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen 21.Oct.2018
Open applications
Open application
Åpen søknad
Login Subscribe to job