Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for journalistikk og mediefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for journalistikk og mediefag har om lag 450 studenter og 30 faglig tilsatte. Vi holder til i Pilestredet 48, Eva Balkes Hus. Instituttet tilbyr bachelorstudier i fotojournalistikk, journalistikk samt medier og kommunikasjon, I tillegg tilbyr vi et fagforfatterstudium (årsstudium) og et masterstudium i journalistikk.

Institutt for journalistikk og mediefag - Stipendiat innen journalistikk og helsespørsmål

Ved Fakultet for samfunnsfag er det ledig en treårig stipendiatstilling innen journalistikk og mediefag, med vekt på sammenhenger mellom medier, helsespørsmål og individfokuseringen i journalistikken.

 Arbeidsområde

Stipendiatstillingen er knyttet til PhD-programmet i Helsevitenskap. Som stipendiat vil du arbeide tett sammen med forskergruppen Individeksponering i journalistikken (Individual exposure in journalism), INDEX, ved Institutt for journalistikk og mediefag, men også være en del av stipendiatgruppen på Helsevitenskap. Institutt for journalistikk og mediefag har hovedansvaret for veiledningen.

Les mer om Institutt for journalistikk og mediefag og PhD programmet i helsevitenskap her.

Helsespørsmål befinner seg i velferdsstatens og samfunnsøkonomiens kjerne. De spiller også en stor rolle i de journalistiske mediene. Helserisikoer – fra pandemier via livsstilssykdommer til sykdommer forbundet med aldring – individualiseres jevnlig i mediene. Samtidig har medienes økte fokus på og eksponering av individer gjennom de siste tiårene bidratt til å forsterke dekningen av helsespørsmål.

Mediene spiller en sentral rolle for publikums politiske deltagelse og mobilisering, men det er omstridt om individualiseringen av helserisikoer bidrar til å fremme publikums forståelse av – og deltakelse i – helse- og velferdsspørsmål, og på hvilken måte. Bidrar individualiseringen til informert demokratisk deltagelse, eller svekkes denne funksjonen?

Individeksponering i journalistikken på dette feltet speiler en grunnleggende samfunnsutvikling, og rører samtidig generelt ved kjernen i hva som er journalistikk, noe som er vesentlig på den profesjonsutdanningen som prosjektet springer ut av. Prosjektet vil dermed også kunne bidra til å utvikle praksisfeltet. Samtidig er kommunikasjon med publikum en økende og stadig mer utfordrende side av helsearbeidet, og prosjektet kan derfor også forholde seg til kommunikasjonsperspektiver i helsevitenskap og utvikle kunnskap som er relevant for begge profesjoner.

 

Vi oppfordrer søkere til å levere prosjektskisser som kobler journalistikk, helse og velferdsspørsmål på en kreativ måte.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • utdanning på hovedfag-/mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen journalistikk/medier, helsevitenskap, samfunnsvitenskap eller humaniora.
 • kjennskap til/erfaring fra mediestudier/journalistikk.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk.
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • faglig engasjement

Det er en fordel om du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser

Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogram i helsevitenskap er et vilkår for tiltredelse i stillingen som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektskissen. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode. Ved vurdering vil det bli lagt vekt på prosjektets aktualitet og relevans for forskningsområdet. Prosjektskissen kan være på et skandinavisk språk eller på engelsk, og skal være på maks 10 sider.

 

Følgende skal fremgå av prosjektskissen:

 • problemstilling, teori og metode
 • redegjørelse for relevant kunnskap på om rådet
 • fremdriftsplan
 • referanseliste

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og seminarer
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 som tilsvarer 436 900,-.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • cv, attester og vitnemål
 • prosjektskisse/prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • masteroppgave/hovedoppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg
 • liste over egne publikasjoner

 

Søknader som ikke inneholder ovenstående kan bli avvist på administrativt grunnlag.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hanne.landen@hioa.no

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Førsteamanuensis Birgitte Kjos Fonn,

Institutt for journalistikk og mediefag, tlf. 67 23 83 37

Professor Harald Hornmoen,

Institutt for journalistikk og mediefag, tlf. 67 23 83 28

Professor Sølvi Helseth, Fakultet for helsefag, tlf. 67 23 62 30

 

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen

 

Søknadsfrist: 21. april

Ref: 17/01941

 

 

Ansettelsestype Määräaikainen työsopimus
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/01941
Kontakt
 • Førsteamanuensis Birgitte Kjos Fonn , +47 67 23 83 37
 • Professor Sølvi Helseth , +47 67 23 62 30
 • Professor Harald Hornmoen , +47 67 23 83 28
Publisert 14.07.2017
Søknadsfrist 25.08.2017

Takaisin avoimiin työpaikkoihin