Stilling Organisasjon Søknadsfrist
Førsteamanuensis i statsvitenskap/offentlig politikk og administrasjon Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet 21.01.2019
IT-direktør Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT 24.01.2019
Instituttleder - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) 24.01.2019
Forskere – bolig, by og regional økonomi Høgskolen i Oslo og Akershus 27.01.2019
Førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 27.01.2019
Stilling som stipendiat innen forskningsmiljøet REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) 28.01.2019
Stilling som stipendiat i ledelse, veiledning og organisasjonsbygging i barnehager Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) 28.01.2019
Stilling som stipendiat i lærerkvalifisering/grunnskolemaster 5.-10. trinn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 28.01.2019
Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjon Fakultet for helsevitenskap (HV), Seksjon for studieadministrasjon HV 28.01.2019
Professor/ associate professor in mechanical engineering Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi 29.01.2019
Stipendiat på området radikalisering på nettet Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) 30.01.2019
Stipendiatstilling på området mangfoldsstudier i utdanningsfeltet Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) 30.01.2019
Stipendiat innen fysioterapi Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi 31.01.2019
Førsteamanuensis i utdanningsforskning Senter for profesjonsstudier (SPS) 31.01.2019
Førstekonsulent til administrativt arbeid på poliklinikk Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi 31.01.2019
1 -2 kliniske stipendiatstillinger tilknyttet kliniske enheter ved Ahus Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.02.2019
Postdoktor i samfunnsvitenskap Senter for profesjonsstudier (SPS) 01.02.2019
Instituttleder ved Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap 01.02.2019
Professor/førsteamanuensis til ledelse av vår nye storsatsning på praksisnær forskning Fakultet for helsevitenskap (HV) 01.02.2019
Førsteamanuensis/førstelektor Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap 01.02.2019
FoU-rådgiver og prosjektkontroller Arbeidsforskningsinstituttet AFI 01.02.2019
Prosjektledere - Digital transformasjon Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT 04.02.2019
Leder til Senter for profesjonsstudier Senter for profesjonsstudier (SPS) 12.02.2019
PhD Fellowship position in Deep Learning based Real-time Recommender Systems Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science 14.02.2019
Senioringeniør/løsningsarkitekt Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT 17.02.2019
Senioringeniør/sikkerhetsarkitekt Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT 17.02.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialt arbeids fagområder i NAV rettet mot frontlinjearbeidet med arbeidsinkludering Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 03.03.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 03.03.2019
Femårig klinisk stipendiatstilling tilknyttet sosialfaglige fagområder ved sykehus Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag 03.03.2019
Åpen søknad
Open application
Åpen søknad
Logg inn Abonner på ledige stillinger