Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Fakultetsadministrasjonen

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Fakultet for samfunnsvitenskap fortsetter sin satsing på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid), og skiller nå ut det FoU-administrative teamet i egen seksjon. Til dette trenger vi en seksjonssjef. Vi søker en leder som spiller på lag med sine medarbeidere og fakultetets tilsatte, som er operativ i sitt arbeid og som vil bidra til å utvikle en FoU-administrasjon for fremtiden.

Seksjonssjefen vil sammen med det øvrige støtteapparatet få en viktig rolle når fakultetet skal synliggjøre, utvikle og koordinere vårt FoU-arbeid i årene fremover. Seksjonssjefen inngår i dekanens utvidete ledergruppe og fakultetsdirektørens ledergruppe. I tillegg inngår seksjonssjefen i høgskolen forskningsadministrative ledernettverk.

Seksjonens ansvarsområder er:

 • utvikling, etablering og drifting av gode administrative støtteprosesser rundt FoU-arbeidet ved fakultetet
 • oppfølging av høgskolen og fakultetets forskningsstrategi
 • koordinering og administrativ støtte til tilsatte i søknadsprosesser om forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt
 • kommunikasjon og formidling knyttet til fakultetets FoU-virksomhet her i bl.a. nettsider og rådgivning i formidling av forskningsresultater
 • oppfølging av pågående forskningsprosjekter
 • administrasjon av fakultetets to doktorgradsstudier

Seksjonssjefens hovedoppgaver er å

 • lede og utvikle seksjonens fem medarbeidere
 • støtte ledelsen på fakultetet i organisering, utvikling og oppfølging av FoU-aktivitetene
 • etablere og utvikle seksjonene som støtteapparat mellom dekanatet, instituttene, de UF-tilsatte og eksterne samarbeidspartnere
 • delta aktivt i arbeidet med seksjonens hovedoppgaver

Vi vil ha deg som har:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på doktorgradsnivå
 • ledererfaring
 • erfaring fra forskningsadministrasjon
 • erfaring fra utvikling av søknader om forskningsmidler
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne og tydelig kommunikasjon på engelsk og et skandinavisk språk
 • interesse for og evne til å ta i bruk nye digitale verktøy og effektivisere arbeidsprosesser 

Du:

 • må være trygg og stabil i spenningsfeltet mellom forskning, utdanning og administrasjon
 • har god rolleforståelse knyttet til denne stillingen og forstår det komplekse landskapet en liten men viktig enhet skal fungere i
 • du er en leder som kan trekke frem det beste i medarbeiderne og få enkeltindivider til å spille sammen på en god måte
 • evner å etablere god relasjon og tillit til alle FoU-aktører
 • er løsningsorientert og handlekraftig
 • har evne til å oppnå mål, foreta prioriteringer og se helheten i komplekse prosjekter og prosesser
 • har stor arbeidskapasitet og arbeidslyst

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for fagligutvikling
 • deltakelse i fakultetets administrative ledergruppe
 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fakultetsdirektør Marja Lundell, telefon: 415 09 219
 • Seksjonssjef Knut Sverre Bjørndalen Røang, telefon: 908 82 966

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1211, seksjonssjef. Lønn kroner 623 900-704 800. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.10.17
Lønn 623 900-704 800
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/03852
Kontakt
 • Marja Lundell, fakultetsdirektør, 67238185/415 09 219
 • Knut Sverre Bjørndalen Røang, seksjonssjef, 908 82 966
Publisert 13.06.2017
Søknadsfrist 27.08.2017

Tilbake til ledige stillinger