Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning.

En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 100 tilsatte og 1750 studenter.

Vil du være med å lede en av Norges største utdanningsinstitusjoner for barnehagefeltet?

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning, er det ledig stilling som studieleder. Studieleder tilsettes på åremål for fire år med mulighet til å søke samme stilling ytterligere to perioder. Tiltredelse er 1. januar 2018

Instituttet har 115 medarbeidere som underviser på og driver FoU knyttet til instituttets tre ulike bachelorprogram, master i barnehagepedagogikk og ph.d. i utdanningsvitenskap. Instituttet har ambisjoner om å være ledende på utdanning av barnehagelærere og forskning på barn i barnehage.

Institutt for barnehagelærerutdanning ligger sentralt plassert i Oslo og har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid. Stillingen fordrer en interesse og forståelse for storbyens mangfold, barns oppvekstsvilkår og barnehagens plass i velferdssamfunnet. Stillingen skal bidra til styrket samarbeid og dialog mellom barnehagens praksisfelt og utdanningen.

Les mer om fakultetet/instituttet her.

Arbeidsoppgaver

Studieleder har et administrativt og faglig ansvar for studier ved instituttet. Dette innebærer daglig drift, resultatansvar for utdanning, forskning og samfunnskontakt, personalansvar og økonomistyring. Hovedansvarsområdet for stillingen vil være programansvar for bachelor barnehagelærerutdanning.

Til stillingen tillegges et særskilt ansvar for praksisopplæring og samarbeid med instituttets praksisbarnehager. Funksjonen vil bli tillagt et instituttovergripende ansvar for digitalisering av utdanningsporteføljen hvor forskning, utviklingsarbeid og internasjonalisering inngår som en integrert del av studiene. Den vi ansetter vil få tildelt koordinerende oppgaver på vegne av studielederteamet som skal bidra til helhet og sammenheng i og mellom våre studier og slik bidra til en styrket studiekvalitet.

Både høgskolen, fakultetet og instituttet er i utvikling og endring i ansvar og oppgaver må påregnes.

Studieleder rapporterer til instituttleder og inngår i ledergruppen ved instituttet. Ledergruppen arbeider i team og består av 5 studieledere og 1 instituttleder. Studieleder har personalansvar for 25-35 faglig tilsatte.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Vi søker deg som har

 • relevant doktorgrad /mastergrad eller tilsvarende
 • ledererfaring, gjerne fra kunnskapsorganisasjoner
 • evne til strategisk tenkning
 • evne til å gjennomføre og følge opp organisatoriske utviklingsprosesser
 • digital kompetanse relevant for utdanningssektoren
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring med personalledelse
 • erfaring med prosjektledelse
 • erfaring fra arbeid i barnehagesektoren
 • erfaring med administrative oppgaver
 • interesse for digitalisering
 • arbeidserfaring fra høyere utdanning

Vi ønsker deg som forstår hva det vil si å lede et aktivt, engasjert og mangfoldig kunnskapsmiljø, som er i endring og utvikling. Som leder må du evne å bygge relasjoner og skape tillit hos dine medarbeidere. Du må ha ambisjoner på vegne av studentene, være løsningsfokusert, tydelig i din kommunikasjon og kunne bidra til å videreutvikle en positiv lærings- og organisasjonskultur.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet
 • muligheter til å påvirke den faglige og organisatoriske utviklingen på instituttet
 • utfordrende og interessante lederoppgaver  
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 som studieleder. Lønn fra kr 661 700 til kr 745 600 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.18
Lønn Fra kr 661 700 til kr 745 600.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/05352
Kontakt
 • Instituttleder Mette Tollefsrud, 67 23 74 83/Mobil 414 34 200
Publisert 15.08.2017
Søknadsfrist 10.09.2017

Tilbake til ledige stillinger