Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

Senteret driver kompetanseoppbygging for arbeid i og ledelse av virksomheter i forhold til opplæring av språklige minoriteter og i utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

NAFO søker ny rådgiver

Har du erfaring fra arbeid i flerspråklige barnegrupper både i barnehage og småskoletrinn ?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med utvikling av læringsressurser, kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler. NAFO søker ny medarbeider, da en av våre tilsatte går ut i permisjon.

Stillingen er midlertidig f.o.m. 01.09.2017 t.o.m. 31.07.2018, med mulighet for forlengelse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utvikle læringsressurser for barnehage og småskoletrinn
 • følge opp, veilede og drive kompetanseutvikling i regionale og nasjonale nettverk med fokus på barnehage
 • bidra til implementering av ny rammeplan for barnehagen
 • sitte i redaksjonen for NAFOs hjemmesider

Noe reising må påregnes.

Vi søker deg som har

 • utdanning minimum bachelor eller cand.mag: førskolelærer/barnehagelærerutdanning
 • erfaring fra arbeid i barnehage
 • erfaring fra arbeid i flerspråklige barnegrupper
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er ønskelig at du har

 • videreutdanning i småskolepedagogikk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk og/eller norsk som andrespråk
 • erfaring fra arbeid på småskoletrinn
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige læringsressurser
 • erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter.

Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver som tilsvarer lønnspenn i kr 436.900 - 579.300,- For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338
 • seniorrådgiver Dag Fjæstad, telefon 67235324

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 30.08.17
Ref:  17/05739                

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 436.900 - 579.300,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/05739
Kontakt
 • Sigrun Aamodt, Senterleder, +47 22452771
 • Dag Fjæstad, Seniorrådgiver, +47 67 23 53 24
Publisert 16.08.2017
Søknadsfrist 30.08.2017

Tilbake til ledige stillinger