Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har ledig inntil fire faste stillinger i norsk med ansettelse fra 01.08.18. Les mer om instituttet her.

Norskseksjonen har undervisning innen grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning for tospråklige lærere, kompletterende lærerutdanning, to ulike masterprogrammer og har i tillegg en utstrakt etter- og videreutdanningsvirksomhet. De som ansettes må samlet fylle seksjonens behov for faglig bredde.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter i grunnskolelærerutdanning
 • etter- og videreutdanning av lærere som jobber i hele grunnskolen fra 1.-10. trinn.
 • deltagelse i flerfaglig samarbeid
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker deg som har

 • doktor-/mastergrad i nordisk/norskdidaktikk eller i annet fagområde dersom det kan dokumenteres forskningskvalifikasjoner ut over mastergradsnivå innen nordisk/norskdidaktikk
 • praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende
 • relevant erfaring fra undervisning i norsk skole og/eller lærerutdanning
 • relevante kvalifikasjoner innen forsknings- og utviklingsarbeid ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå er en fordel
 • kompetanse om lese- og skrivevansker er en fordel
 • kompetanse om norsk som andrespråk er en fordel
 • generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se forskriften.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe i team
 • har svært gode formidlingsevner på norsk
 • har gode formidlingsevner på engelsk
 • er kreativ og løsningsorientert
 • takler høyt og variert arbeidspress

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • mulighet for faglig videreutvikling i et robust norskfaglig og flerfaglig miljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor 1198 avlønnes fra kr 517 700,- til kr 650 200,- og høgskolelektor kode 1008 avlønnes fra kr 436 900,- til kr 579 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingene, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.18
Lønn F.stilling fra kr 517 700,- til kr 650 200,- og h.lektor fra kr 436 900,- til kr 579 300,-
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/07207
Kontakt
 • Solfrid Tandberg Øhrn, studieleder, e-post solfrid-tandberg.ohrn@hioa.no
 • Kirsten Palm, seksjonsleder, 67 23 74 96, e-post kirsten.palm@hioa.no
Publisert 16.02.2018
Søknadsfrist 19.02.2018

Tilbake til ledige stillinger