Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

Senteret driver kompetanseoppbygging for arbeid i og ledelse av virksomheter i forhold til opplæring av språklige minoriteter og i utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Variert og spennende faglig stilling - Norsk som andrespråk, migrasjonsped., flerkulturell ped. eller spes.ped.

Vi trenger en rådgiver/seniorrådgiver til vårt team som blant annet skal jobbe med kompetanseheving av ansatte i PPT og pilotprosjektet Fleksibel opplæring – tospråklig, nettbasert fagopplæring i matematikk og naturfag. Du kan lese mer om dette prosjektet og flere av våre spennende oppgaver på vår nettside

Stillingen er fast og vi ønsker tiltredelse så snart som mulig, og senest 1. august.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å utvikle digitale, flerspråklige læringsressurser
 • redaksjonelt arbeid med NAFOs hjemmesider
 • prosjektdeltakelse i pilotprosjektet «Fleksibel opplæring – tospråklig, nettbasert fagopplæring i matematikk og naturfag»
 • faglig formidlingsarbeid skriftlig og muntlig
 • å lede og delta i ulike nettverk
 • kompetanseheving av ansatte i PPT
 • videreutvikling av kartleggingsverktøy

Vi søker deg som har

 • høgskole/universitetsutdanning på masternivå i norsk som andrespråk, migrasjonspedagogikk, flerkulturell pedagogikk eller spesialpedagogikk.
 • erfaring fra arbeid med digitale flerspråklige læringsressurser
 • erfaring med og kjennskap til digitale publiseringsverktøy
 • undervisningserfaring fra flerspråklige elevgrupper på ungdomstrinn/ videregående opplæring/ voksenopplæring
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er en fordel at du har

 • både utdanning i norsk som andrespråk/ migrasjonspedagogikk/ flerkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk
 • erfaring med kartlegging av elever
 • kjennskap til kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige elever
 • god kjennskap til regelverk og læreplaner for elever og deltakere i grunnopplæringen
 • Erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksfremstillinger/rapporter.

Vi ønsker deg som
Er fleksibel og har evne til å omstille deg i henhold til aktuelle prosjekter. Vi har en bred kontaktflate, så det er viktig for oss at du har gode samarbeidsevner. Din evne til å kommunisere godt både skriftlig og muntlig vil være avgjørende for å lykkes i denne stillingen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67 23 53 38, sigrun.aamodt@hioa.no
 • Seniorrådgiver Dag Fjæstad, telefon 67 23 53 24, dag.fjastad@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver kroner 436 900 – 579 300 pr. år eller 1364 seniorrådgiver kroner 517 000-650 200,- For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Innen 01.08.2018
Lønn 1434 rådgiver kroner 436 900 – 579 300 pr. år/ 1364 seniorrådgiver kroner 517 000-650 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01947
Publisert 08.02.2018
Søknadsfrist 01.03.2018

Tilbake til ledige stillinger