Senter for profesjonsstudier

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Stipendiat i profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudier har ledig to åremålsstillinger som stipendiat.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier.

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi.

Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. Les mer om senteret

Ditt doktorgradsprosjekt

Prosjektet ditt må være relevant for profesjonsstudier. Du kan få en pekepinn på om din prosjektidé passer inn ved å se på forskningsgruppene ved SPS:

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Vi har også laget en side om tema for mulige doktorgradsprosjekt som vi håper kan være til hjelp.

Stipendene er treårig, med mulighet for ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig master/hovedfag (120 studiepoeng), eller tilsvarende
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass
 • tilbud om stipendiat er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og gjennomføre på normert tid. Samtidig må du samarbeide godt med veileder, andre stipendiater og forskerne ved senteret både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig å formidle fra resultatene underveis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 436 900 -466 500 ,- For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • masteroppgave/hovedoppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andrew-john.feltham@hioa.no

Søknadsfrist:   8. april

Ref:               18/02054

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høsten 2018
Lønn 436900-466500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02054
Publisert 06.03.2018
Søknadsfrist 08.04.2018

Tilbake til ledige stillinger