Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet utdanner lærere med kompetanse til undervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen.

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor 

Veiledning og relasjonsledelse 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole og vi har et bredt utvalg av etter- og videreutdanningskurs, stor oppdragsvirksomhet og et kompetansesenter for yrkesfag. I tillegg har instituttet en mastergrad i yrkespedagogikk og er tilknyttet doktorgrad i utdanningsvitenskap ved fakultetet. 

Kompetanse i veiledning og relasjonsledelse er sterkt etterspurt som etter- og videreutdanning og vi ønsker nå å utvidet vårt team med 1 til 2 faste stillinger.  Vi har studier i karriereveiledning, sosialpedagogisk rådgivning, utdanningsvalg, profesjonsrettet veiledning og veiledning av nyutdannede lærere og praksisveiledere. 

Dine oppgaver vil primært være knyttet til undervisning innen veiledning og relasjonsledelse, i tillegg til å bidra inn ved de andre studietilbudene. Hovedsakelig vil du undervise og veilede voksne studenter, og delta i forsknings- og utviklingsarbeid på feltet. Du vil knyttes til et etablert forskningsfelleskap da instituttet stiller krav til FoU- resultater over en treårs periode. Instituttet har en gjennomgående yrkesfaglig profil også ved etter- og videreutdanningene, og vi søker deg som kjenner deg igjen i dette. 

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse eller mastergrad fra et pedagogisk eller nært tilknyttet fagfelt.
 • utdanning i veiledning, relasjons- eller klasseledelse
 • erfaring fra veiledning i en yrkesfaglig sammenheng
 • god kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • gode engelskkunnskaper
 • erfaring fra arbeid med relasjonsledelse i arbeidslivet er ønskelig

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen. 

OsloMet gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Vi ønsker deg som

 • evner å ta i bruk egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse i hverdagen
 • motiveres av å spille dine kollegaer gode og formidle faget ditt til studenter 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive en eventuell ph.d.-avhandling 

Alle dokumenter må lastes opp elektronisk før søknadsfrist.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • å være med på påvirke og utvikle instituttets tilbud innen veiledning og relasjonsledelse
 • muligheter for å utvikle deg som forsker og formidler i et stort og anerkjent fagmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • å bli en del av et nytt og ambisiøst storbyuniversitet 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte studieleder Siv-Heidi Ruud tlf. nr. 99 23 56 40. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Lønn kroner 436 900 – 623 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høsten 2018
Lønn 436 900 – 623 900 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 18/04461
Publisert 29.05.2018
Søknadsfrist 17.06.2018

Tilbake til ledige stillinger