Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsefag og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til 5 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingene er ledige fra 06.08.2018.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og syv forskergrupper er etablert.

Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Undervisning og veiledning ved alle tre studiesteder (Pilestredet, Kjeller og Sandvika) vil være aktuelt. 


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervise, sensurere eksamensoppgaver, ha emneansvar samt legge til rette for læringsaktiviteter i bachelorutdanningen i sykepleie
 • veilede studenter i praksis, i studiegrupper og i Simulerings- og ferdighetsenheten (SF)  
 • forskning innen sykepleie og/eller utdanning  
 • publisering og formidling av forskningsresultater  
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet  
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon 
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid


Vi søker deg som har 

 • helserelevant høyere utdanning ph.d. -nivå 
 • relevant mastergrad og bachelorgrad i sykepleie 
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk samt engelsk
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole-/universitetsnivå

For stilling 1 og 2 søker vi fortrinnsvis deg som har relevant klinisk erfaring innen psykisk helsearbeid. 

For stilling 3 og 4 søker vi fortrinnsvis deg som har relevant klinisk erfaring innen spesialisthelsetjenesten.

For stilling 5 søker vi fortrinnsvis deg som har relevant klinisk erfaring fra primærhelsetjenesten (sykehjem, helsehus og KAD).

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.


Det er en fordel at du har
  

 • kjennskap til programplanen for sykepleieutdanningen 
 • dokumentert pedagogisk utdanning 
 • nyere klinisk erfaring   
 • høy kompetanse på naturvitenskaplige fag

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.


Vi ønsker deg som har 

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer 
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet 
 • evne til å være løsningsorientert 
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement 
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring


Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid  
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:  
 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • liste over vitenskapelig arbeider 
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.
Du må presisere i søknaden hvilken av de 5 stillingene du søker. Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: malinla@oslomet.no


Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor kr. 517 700 – 650 200, For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


For spørsmål om stillingen kontakt en av følgende studieledere: 
Liv Hovelsrud, livho@oslomet.no, tlf. 67236112 (Pilestredet) 
Kjersti Sortland, ksortlan@oslomet.no tlf. 67236541 (Kjeller)


For spørsmål av administrativ karakter, kontakt: Rådgiver Malin Larsen, tlf. 67 23 82 79, epost: malinla@oslomet.no

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”søk stillingen”. 
 
Søknadsfrist:   24.06.18
Ref.:               18/04865

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 06.08.18
Lønn 517 700 – 650 200
Antall ledige stillinger 5
Arbeidsomfang 100
Sted Pilestredet, Kjeller, Sandvika
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04865
Kontakt
 • Liv Hovelsrud, studieleder Pilestredet, 67236112
 • Kjersti Sortland, Kjeller, 67236541
Publisert 04.06.2018
Søknadsfrist 24.06.2018

Tilbake til ledige stillinger