Fakultet for helsevitenskap (HV)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

En til to kliniske stipendiatstillinger tilknyttet kirurgiske fagområder ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

– brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltet

Ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap (HV), er det ledig en til to åremålsstillinger som kliniske stipendiater innen kirurgiske fagområder. De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet.

Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år.

Stipendiatene vil være ansatt på OsloMet, Fakultet for HV, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60 % forskning) og en kirurgisk enhet ved Oslo Universitetssykehus (OUS) (40 % praksisutvikling). I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg bør kandidatene ha tilknytning til et forskningsmiljø og til veiledning ved OUS.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet.

Behovsidentifisert forskning

Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante. Det er et krav for prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men må skissere en relevant tematikk, men der de konkrete problemstillingene ikke er klare fordi de utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet.

De to kliniske stipendiatene skal sammen med åtte andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på fakultet for helsevitenskap og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • følge ph.d programmet i helsevitenskap på OsloMet
 • delta i Brobyggerskolen ved fakultetet
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved fakultetet
 • være tilknyttet forskningsmiljø/gruppe ved OUS

Arbeidsoppgaver – utdanning og praksis (40%):

 • utvikle nye modeller for praksis ved kirurgiske/ortopediske enheter
 • bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere
 • støtte fagutvikling, slikt som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsevitenskap og disse stillingene skal knyttes til ph.d.-programmet i helsevitenskap. Fakultetet har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten må knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • sykepleier eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra kirurgisk/ortopedisk enhet
 • tilknytning til relevant forskningsmiljø

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Prodekan for utdanning Ingrid Narum, tlf. 41626567, ingridn@oslomet.no  
 • Prodekan for FoU Sølvi Helseth, tlf. 90020278, solvi@oslomet.no
 • Seniorforsker/professor II Tone Rustøen, OUS/UiO, tlf. 22859229 rustoen@medisin.uio.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@oslomet.no
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt
kim-henrik.ruud@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 449 400 – 480 600,-per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «søk stillingen».

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max. 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • et skriv som kort beskriver din motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Vilkår

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på Fakultet HV

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   15. desember 2018

Ref:                 18/06426

 

 

 

 Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn Kr. 449 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06426
Kontakt
 • Prodekan Ingrid Narum, OsloMet, 41626567
 • Prodekan Sølvi Helseth, OsloMet, 90020278
 • Seniorforsker Tone Rustøen, OUS, 22859229
Publisert 19.10.2018
Søknadsfrist 15.12.2018

Tilbake til ledige stillinger