Fakultet for helsefag (HF), Institutt for fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi er det ledig tre åremålsstillinger som stipendiat knyttet til forskningsgruppen muskelskjeletthelse. Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Prosjektet som stillingene skal knyttes til har finansiering fra NFR og OsloMet. Stillingene er ledig fra 1.9.2018.

 
Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.


Arbeidsområde

Stillingene er tilknyttet prosjektet MI-NAV "Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV».

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) og har som overordnet formål å fasilitere raskere tilbake til arbeid (return-to-work, RtW) blant personer med muskelskjelettlidelser, samt forebygge langtidsfravær. Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NAV-veiledere i møte med sykemeldte personer, men det er svak vitenskapelig evidens for bruken av MI for personer med muskelskjelettsmerter. Hovedhensikten med dette prosjektet er derfor å evaluere effekten av MI, enten gitt alene av NAV-veiledere, eller kombinert med Stratifisert Primærhelsetjeneste, gitt av allmennpraktiserende leger eller fysioterapeuter, i en randomisert kontrollert studie med tre armer, der kontrollgruppen får vanlig NAV praksis. Før hovedstudien vil vi kartlegge «vanlig» NAV praksis slik den er i dag, samt oppdatere den vitenskapelige litteraturen på området (arbeidspakke 1). Vi vil også tilpasse og teste et mye brukt screening-instrument for denne studiens formål (arbeidspakke 2). Hovedstudien (arbeidspakke 3) vil også inkludere helseøkonomisk evaluering av de utprøvde tiltakene, samt undersøkelse av potensielle virksomme faktorer i de tre tilnærmingene.

I MI-NAV prosjektet planlegges en stipendiatstilling knyttet til arbeidspakke II, og to stipendiatstillinger til arbeidspakke III.

Stipendiaten knyttet til arbeidspakke II vil gjennomføre en stor (n=600) prospektiv kohortstudie på sykemeldte personer med muskelskjelettsmerter i NAV-systemet. Oppgavene innebærer oversettelse og metodisk utprøving av aktuelle spørreskjemaer, gjennomgang av relevant forskningsbasert litteratur, gjennomføring av en prospektive studie med 4 måletidspunkt, samt analyser av screeninginstrumenters presisjon i å identifisere personer med høy risiko for langvarig sykefravær.

Stipendiatene knyttet til arbeidspakke III vil gjennomføre en stor (n=750) prospektiv, randomisert, kontrollert studie på sykemeldte personer med muskelskjelettsmerter. Hovedmål er å undersøke effekten av de to tiltakene beskrevet over. Primært utfallsmål er tilbake-til-jobb. I tillegg vil flere typer sekundære utfallsmål benyttes, inkludert helseøkonomisk evaluering. Den ene stipendiatstillingen vil i hovedsak være knyttet til primært utfallsmål og medierings- og prediksjonanalyser. De andre stipendiatstillingene vil i hovedsak være knyttet til bruk av helsetjenester og kost-effekt analyser.

De praktiske arbeidsoppgavene (kontakt med NAV-koordinator og deltakende NAV-kontorer, samt deltakende profesjonsutøvere i primærhelsetjenesten) i arbeidspakke II og III vil overlappe hverandre. Alle tre stipendiatene må påregne å være mye ute i feltet (NAV-kontorer, primærhelsetjeneste) under datainnsamlingen. Alle tre stipendiatene må også delta i formidling av resultater fra prosjektet.


Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp/ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen medisin/helsefag
 • godkjent Bachelor i fysioterapi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt refleksjonsnotat.

 

Det er en fordel at du har

 • erfaring med prosjekt-monitorering ved større prosjekter
 • erfaring med større forskningsprosjekter og bruk av kvantitativ metode
 • erfaring med helseøkonomiske evalueringer

 

Ønskede egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner 
 • faglig engasjement

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 


Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt professor Margreth Grotle, 90 11 11 72, margreth.grotle@hioa.no
   
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, Kim-henrik.ruud@hioa.no
   
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, liza.sandell@hioa.no
   

 
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat, kr. 436 900 per år i startlønn som gradvis vil øke til kr. 466 500 i løpet av stipendiatperioden.

 
Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen "logg inn og søk stillingen".

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • refleksjonsnotat hvor du bes reflektere over følgende:

- hvorfor du er spesielt egnet til denne stillingen
- sykefravær og muskelskjelettsmerter i en arbeidslivssetting
- gjennomføring av store studier med mange ulike aktører
- eget ansvar i gjennomføringen av en doktorgrad

Søknad om stipendiatstilling skal være knyttet til prosjektet. Fordeling av stipendiatstillinger til arbeidspakkene vil bli avgjort ved ansettelse.

 
Vilkår

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master). Disse må inneholde ECTS-skala (A-F).
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta kontakt med liza.sandell@hioa.no

 
Søknadsfrist: 3. april 2018
Ref: 18/02654

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02654
Kontakt
 • Professor Margreth Grotle, 67 23 60 43/ 90111172
 • Seniorrådgiver Liza Sandell, 67 23 60 69
Publisert 12.03.2018
Søknadsfrist 03.04.2018

Wróć do ofert pracy