Høgskolen i Oslo og Akershus

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Stipendiater i profesjonsstudier ved Senter for profesjonsstudier (SPS)

SPS har ledig to åremålsstillinger som stipendiat. En øremerket, og en åpen.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. SPS studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt. Det tverrfaglige miljøet (Sosiologer, pedagoger, historikere, filosofer, statsvitere, sosialantropologer, helsearbeidere, økonomer og psykologer) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. Senteret har også bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. Les mer om senteret

Arbeidsområde

Som søker må du skrive en relevant prosjektskisse for feltet/senteret.

En av stillingene er øremerket et spesifikt temaområde. Se omtale av de forskergruppene den skal tilhøre:

Vi ser gjerne søknader som benytter hhv kvantitative data (som StudData, Studiebarometeret eller registerdata fra SSB) eller/og kvalitative tilnærminger til profesjonsutdanninger og profesjonskvalifisering.

Det andre stipendet er åpent for alle relevante temaområder ved senteret. En nyttig veileder kan være å se på forskningsgruppene ved SPS:

Normert stipendiatperiode er tre år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år med pliktarbeid.

Kvalifikasjoner

 • fullført 2-årig master/hovedfag (120 studiepoeng), eller tilsvarende
 • må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Vurdering

I vurdering av søkerne vil det bli lagt særskilt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • relevans for feltet/senteret
 • tidligere karakterer

Ønskede egenskaper

 • samarbeidsevne
 • selvstendighet
 • gjennomføringsevne
 • engasjement for forskning og formidling

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vilkår

 • stillingen forutsetter at stipendiaten har SPS som arbeidsplass
 • tilsetting som stipendiat er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 436 900 -466 500 ,-

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg
   

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andrew-john.feltham@hiao.no

Søknadsfrist:   6. august 2017

Ref:                 17/03859

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/03859
Publisert 06.06.2017
Søknadsfrist 06.08.2017

Tillbaka till lediga jobb