Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning.

Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.

Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning har ledig to stipendiatstillinger knyttet til prosjektet Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende skolemiljø gjennom økt mangfoldskompetanse. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.


Om stipendiatstillingene

De to stipendiatstillingene skal bidra til å gi økt kunnskap om gruppebaserte fordommer og hatefulle ytringer i skolekonteksten, og på den bakgrunn utvikle ny kunnskap om hvordan skolen kan forebygge fordommer og fremme inkluderende skolemiljø. Begge stillingene er knyttet til prosjektet Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende skolemiljø gjennom økt mangfoldskompetanse. I prosjektet inngår det to delprosjekter som fokuserer på henholdsvis læreres erfaringer og elevers erfaringer knyttet til fordommer og hatefulle ytringer i skolekonteksten. En nærmere beskrivelse av prosjektet er tilgjengelig her: lenke til beskrivelse.

Stipendiatperioden er normert til tre år og begge stipendiatstillingene har oppstart 1. januar 2018. Stipendiatene vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for Internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

A
nsettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Les om programmet her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Phd/Utdanningsvitenskap-for-laererutdanning Søkere til stipendiatstillingene vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak ved dette doktorgradsprogrammet etter at de har søkt.

Søkere til stillingene vurderes på grunnlag av en prosjektbeskrivelse som skal inneholde tema, problemstillinger, valg av metoder, data og teori, tidsplan for studiet og litteraturliste. Prosjektbeskrivelsene må ta utgangspunkt i ett av de to ph.d.-prosjektene som er skissert i beskrivelsen av prosjektet Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende skolemiljø gjennom økt mangfoldskompetanse, og må forholde seg til de overgripende føringene som er gitt for prosjektet som helhet. Søkerne bes merke seg at bevilgingen til prosjektet er gitt som del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.


Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført femårig masterutdanning innen relevante fagfelt
 • god muntlig og skriftlig kompetanse i et skandinavisk språk og engelsk.
 • opptak på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA er et vilkår for tiltredelse i stillingen som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • for utenlandske søkere kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem.


Ønskede egenskaper

 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • gode evner til forskningsformidling

 
Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen forskning, utviklingssamarbeid, eller undervisning er en fordel.


Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger https://www.hioa.no/For-tilsatte/Mitt-arbeidsforhold/Kultur-velferd-og-mangfold/Velferd

 
Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor og prosjektleder Åse Røthing, epost: ase.rothing@hioa.no, mobilnr.: 986 58 708

 

For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:

 • Seniorrådgiver Aleksandra Sawicka, epost: aleksandra.sawicka@hioa.no, telefon 67 23 71 37

 
For nærmere informasjon om søknadsprosessen, kontakt HR-seksjonen ved:

 • Seniorrådgiver Kristhild Elisabeth Marnseg, epost: kristhild-elisabeth.marnseg@hioa.no, telefon.: 67 23 72 51

 

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 435 500- 465 000 NOK per år. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssytem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk her”.


Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I vurderingen vil det bli lagt særskilt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.

I elektronisk søknad må du laste opp: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner


Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

 

Søknadsfrist:   21. august 2017

Ref:                 17/03863

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/03863
Kontakt
 • Professor Åse Røthing, 986 58 708
Publisert 07.06.2017
Søknadsfrist 23.08.2017

Tillbaka till lediga jobb