Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsefag og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig et vikariat som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er ledig fra 15.08.17 og har en varighet på 3 år. Arbeidssted er for tiden studiested i Sandvika. Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse kan det bli aktuelt å tilsette i stilling som høgskolelektor.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert.

Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og legge til rette for læringsaktiviteter i hele bachelorutdanningen i sykepleie
 • veilede studenter i praksis, i studiegrupper og i Simulerings- og ferdighetsenheten (SF)
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon

Undervisning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.


Vi søker deg som har

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå
 • relevant mastergrad og bachelorgrad i sykepleie
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk og engelsk
 • god formidlingsevne
 • gode IKT kunnskaper


Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til programplanen for sykepleieutdanningen
 • erfaring fra undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • videreutdanning innenfor sykepleie
 • nyere klinisk erfaring
 • erfaring med digitalisering og studentaktiverende læringsformer
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring
 • forskningsaktivitet, publikasjoner og tilknytning til et forskningsnettverk


Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og høgskolelektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.


Vi ønsker deg som har 

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ønske om å utvikle et pedagogisk register
 • evne til å motivere og inspirere
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet


Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: liza.sandell@hioa.no


Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor kr 517 700 - 650 200 eller 1008 høgskolelektor kr. 436 900 – 579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For spørsmål om stillingen kontakt:

 • Studieleder Elisabeth Wille tlf. 67 23 61 61, epost: elisabeth.wille@hioa.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:

 • Seniorrådgiver Liza Sandell, tlf. 67 23 60 69, epost: liza.sandell@hioa.no

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 1.8.2017      
Ref.: 17/03936

 

 

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo/Akershus
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/03936
Kontakt
 • Elisabeth Wille, studieleder, 67 23 61 61
 • Liza Sandell, seniorrådgiver, 67 23 60 69
Publisert 04.07.2017
Søknadsfrist 01.08.2017

Tillbaka till lediga jobb