Høgskolen i Oslo og Akershus

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. SPS studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt. Det tverrfaglige miljøet (sosiologer, statsvitere, økonomer, psykologer, pedagoger, historikere, filosofer, sosialantropologer og helsearbeidere) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. For tiden er det drøyt 60 personer knyttet til senteret. Les mer om senteret

Senteret har bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. Databasene er en sentral del av forskningsinfrastrukturen vår, og stillingen er knyttet til dette arbeidet.

Stillingen er midlertidig for inntil 2 år. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Arbeidsoppgaver 

 • tilrettelegging av registerdatabasen; databearbeiding av strukturene i ulike datasett, koblinger mellom datasett, og klargjøring av datafiler til forskbare filer
 • dataanalyse og medvirkning i utrednings- og forskningsrapporter

Arbeidsoppgavene vil altså hovedsakelig være drift og tilrettelegging av senterets registerdatabase, som benyttes til bl.a. studier av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer. Noe analyse- og skrivearbeid kan også påregnes. Stillingen er nært forbundet med den øvrige forskningsvirksomheten og utøves i tett samarbeid med forskere og stipendiater ved senteret. (mer informasjon om databasen på våre nettsider).

Kvalifikasjoner

 • vi krever relevant høyere utdanning
 • det stilles krav om gode kunnskaper i og erfaring med kvantitativ analyse av samfunnsvitenskapelige data
 • det kreves erfaring med statistikkprogrammer (som Stata, SAS, SPSS, R)
 • det er også en klar fordel om du behersker noe dataprogrammering. Det er blant annet nyttig å ha god kjennskap til programmering i statistikkpakker

Ønskede egenskaper

 • at du har gode samarbeidsevner
 • at du arbeider raskt og er nøyaktig
 • at du har god skriftlig fremstillingsevne
 • at du er selvdreven

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • et spennende tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • et miljø som arbeider for å utvikle et nytt forskningsfelt, og tett faglig samarbeid på et forskningsområde som bl.a. omfatter analyser av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer
 • muligheter for faglig videreutvikling, herunder forberedelse til kommende forsker- og stipendiatkarriere
  gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Oddgeir Osland, senterleder, 67 23 53 26, e-post: oddgeir.osland@hioa.no
Håvard Helland, professor, 67 23 53 58, e-post: havard.helland@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1020 Vitenskapelig assistent i ltr. 42-65 (kr. 386.700-569.000).


For vurdering av søknaden må du i rekrutteringssystemet vårt laste opp følgende:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet (også dataerfaring)
 • kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • master-/hovedoppgave, evt. andre vitenskapelige arbeider

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter 

Søknadsfrist:   15. august

Ref:                 17/04693

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/04693
Publisert 29.06.2017
Søknadsfrist 15.08.2017

Tillbaka till lediga jobb