Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Høgskolelektor i tre og metall

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 50 % vikariat fra 01.08.2017 til og med 28.02.2018, med mulighet for forlengelse.

Instituttet har i alt ca. 500 studenter og 50 tilsatte. Instituttet gir utdanning på bachelor- og masternivå i formgiving, kunst og håndverk, i kunst og design, i drama- og teaterkommunikasjon, i billedterapi og i praktisk pedagogisk utdanninger i formgiving kunst og håndverk og i drama- og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning samt oppdragsvirksomhet. Les mer om instituttet her.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning i delemnet tre og metall i bachelorutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet samt ansvar som teamkoordinator. Det forventes at den som tilsettes tar del i forsknings- og utviklingsarbeid på instituttet.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og veiledning i vektstedsarbeid i tre og metall innenfor formgiving, kunst og håndverk
 • undervisning i fagets egenart, læreplaner og skolepraksis
 • verksteds- og maskinopplæring
 • undervisning i helse, miljø og sikkerhet
 • planlegging og gjennomføring av undervisning
 • faglig oppfølging av studentene
 • praksisveiledning av studenter og annet faglig administrativt arbeid i team

Kvalifikasjoner

 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha mastergrad innenfor relevant fagområde.
 • undervisnings- og formidlingserfaring fra grunn- og/eller videregående skole
 • undervisningserfaring fra bachelornivå
 • kompetanse innen fagområdets betydning for individ, yrkesliv og samfunn
 • kjennskap til praksisfeltet og skikkethetsvurdering
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt både pedagogisk og administrativ kompetanse
 • Generelle kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se forskriften.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Høgskolen kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede egenskaper

 • god formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • god didaktisk kompetanse og evne til praksisnær undervisning
 • evner å oppnå god kontakt med studentene, er lyttende og endringsvillig
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst
 • opplevelser i form av utviklingsprosjekter, mote-, kunstutstillinger og teaterforestillinger
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • en arbeidsplass i utvikling 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1008 høgskolelektor. Årslønn i 100 % stilling tilsvarer kr. 436 900 – 570 800. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes et 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • annen dokumentasjon som du mener er relevant for stillingen

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Åshild Vethal, telefon 67238780/45224516 (åshild.vethal@hioa.no)

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.07.17        

Ref: 17/04611

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Pilestredet Park 33
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/04611
Kontakt
 • Åshild Vethal, 67238780 / 45224516
Publisert 30.06.2017
Søknadsfrist 19.07.2017

Tillbaka till lediga jobb