Fakultet for helsefag (HF), Institutt for fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, søker ny medarbeider til stilling som førsteamanuensis. Stillingen er ledig fra januar 2018.

Instituttet tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer i henholdsvis atferdsanalyse og helsevitenskap.

Det åpnes for at stillingene kan deles opp i to 50 % stillinger. Søkere som ønsker dette bes presisere det i søknaden.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og legge til rette for læringsaktiviteter på bachelorprogrammet i fysioterapi
 • veilede bachelorstudenter i praksis
 • undervisning og veiledning på master og ph.d.-nivå kan også påregnes
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • delta i forskningsgrupper og søke forskningsmidler
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet


Vi søker deg som har

 • relevant doktorgrad
 • bachelor i fysioterapi
 • bred kunnskap og erfaring fra kjerneområder i bachelorprogrammet
 • variert klinisk praksis, fortrinnsvis av nyere dato og gjerne fra primærhelsetjenesten
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk


Det er en fordel at du har     

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområder
 • et forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som har

 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • evne til å se nye løsninger og forbedringsområder
 • evne til å motivere og inspirere

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt liza.sandell@hioa.no


V
i kan tilby deg

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • resultatbasert FoU-tid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Hege Bentzen, tlf. 67 23 60 49/mobil 909 50 579

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell på epost: liza.sandell@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis. Lønn kroner 517 700 – 650 200 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 15.8.2017
Ref: 17/04771                      

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50/100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/04771
Kontakt
 • Hege Bentzen, instituttleder, 67 23 60 49/ 909 50 579
 • Liza Sandell, seniorrådgiver, 67 23 60 69
Publisert 03.07.2017
Søknadsfrist 15.08.2017

Tillbaka till lediga jobb