Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsefag og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen samfunnsernæring. Snarlig tiltredelse ønskes.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid.

 

Arbeidsområde

Forskningsgruppen samfunnsernæring har bred, tverrfaglig kompetanse og forskningen belyser sammenhengen mellom mat og helse fra et molekylærbiologisk- til et folkehelse nivå. Prosjektene i forskningsgruppen har derfor som overordnet mål å få økt kunnskap om hvordan maten vi spiser kan gi optimal helse gjennom hele livsløpet, fra spedbarnsernæring til beskyttelse mot livsstilssykdommer som kreft, hjerte- og karsykdom og diabetes type-2.

Stillingen er knyttet til et forskningsprosjekt der hensikten er å studere effekten av fett- og fiberkvalitet på glykemisk regulering, og hvordan eventuelle effekter er relatert til tarmflora. Stipendiatstillingen innebærer rekruttering og gjennomføring av koststudier. Stipendiaten vil jobbe i team sammen med andre forskere, bioingeniør og masterstudenter.


Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad i ernæring (120 sp/ECTS) eller tilsvarende utdanning
 • erfaring fra rekruttering og gjennomføring av kostintervensjoner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk samt engelsk

Kunnskap innen fagfeltet fett og/eller fiber og metabolsk regulering, vektlegges.


Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid


Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi tilbyr deg

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltakelse i en etablert forskningsgruppe med nasjonalt og internasjonalt samarbeid en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen/forskningsprosjektet, kontakt:

 • Førsteamanuensis Mari Myhrstad
  mobil: +47 91392176/epost: myhrstad@hioa.no

  eller

 • Førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen
  mobil: +47 93048873/epost:vibeke.telle-hansen@hioa.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell: liza.sandell@hioa.no

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim Henrik Ruud: kim-henrik.ruud@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 436 900 – 466 500.


Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”send søknaden”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • refleksjonsnotat der du beskriver hvorfor du mener forskning generelt og forskning på kosthold og livsstilssykdommer spesielt er viktig. Du skal også beskrive din motivasjon for å starte på- og gjennomføre en doktorgrad
 • masteroppgave/hovedoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert)
 • liste over egne publikasjoner

Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta kontakt med liza.sandell@hioa.no.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 15.08.2017
Ref.nr:  17/04862

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 17/04862
Kontakt
 • Mari Myhrstad, førsteamanuensis , +47 91392176
 • Vibeke Telle-Hansen, førsteamanuensis, +47 93048873
 • Liza Sandell, seniorrådgiver, +47 67236069
Publisert 04.07.2017
Søknadsfrist 16.08.2017

Tillbaka till lediga jobb