Høgskolen i Oslo og Akershus

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsefag tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag øker fra høsten 2017 studentopptaket ved ortopediingeniørutdanningen til opptak hvert år. I den sammenheng økes også bemanningen. Vi søker en ny medarbeider som kan bidra til å styrke ortopediingeniørutdanningen fortrinnsvis innen fagområdene transtibial/transfemorale proteser/ankel fot ortoser/kne ankel fot ortoser og trunkus ortoser. Tiltredelse er ønskelig fra høsten 2017.

Instituttet har to bachelorutdanninger, to videreutdanninger og et masterprogram. En av videreutdanningene er en tverrfaglig utdanning innen velferdsteknologi på masternivå. Instituttet har også koordineringsansvaret for Bevegelsesanalyselaboratoriet som er et tverrfakultært laboratorie. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet, som har to ph.d.-program: ett i helsevitenskap og ett i atferdsanalyse.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å styrke undervisning og forskning innen ortopediingeniørfag på alle 3 nivå: bachelor, master og ph.d.

Stillingen er definert som en 100% stilling, med muligheter for å dele den opp i mindre stillingsprosenter ved ønske om kombinerte stillinger. Vennligst oppgi i søknaden hvilken stillingsprosent du søker.

Dine arbeidsoppgaver vi i hovedsak være

 • planlegge, gjennomføre og evaluere emner på utdanningen.
 • undervise, veilede og vurdere studenter på ulike nivåer i forskningsbasert praksis, ferdigheter og praktisk opplæring
 • deltakelse i, og bidra til utdanning, utvikling og forskning 

Vi søker deg som har

 • relevant høyere utdanning på masternivå eller høyere.
 • utdanning og erfaring som ortopediingeniør eller erfaring med biomekanikk og/eller material teknologi av relevans for ortopediingeniørfaget
 • gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på engelsk og innstilt på å tilegne deg norsk dersom du ikke behersker et skandinavisk språk
 • pedagogisk kompetanse/erfaring eventuelt er innstilt på å tilegne deg dette via høgskolens pedagogiske program
 • ønske om å være involvert I forskning og utviklingsarbeid 

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. 

Vi søker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er initiativrik, fleksibel og faglig engasjert
 • har gode evner til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • jobber godt både selvstendig og i team 

Vi kan tilby deg

 • et utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med tverrprofesjonelt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 • mulighet for å påvirke og være med på å utvikle ortopediingeniørfaglig kompetanse på bachelor-, videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå i en høgskole på vei mot å bli universitet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse  

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis og førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Sakkyndig vurdering

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt marianne.holm-jensen@hioa.no  

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte instituttleder Mona Dahl, tlf. 67 23 66 12 / 47 28 71 41. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 2310106 høgskolelektor. Lønn kroner 436 900 – 650 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/05055
Kontakt
 • Mona Dahl, instituttleder, +47 472 87 141
Publisert 07.07.2017
Søknadsfrist 20.08.2017

Tillbaka till lediga jobb