Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) søker ny direktør for sine cirka 60 medarbeidere. Direktøren har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for AFIs oppdragsforskning.

AFI er et institutt innenfor Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og Forsbruksforskningsinstituttet SIFO utgjør vi Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA), Nordens største samfunnsvitenskapelige oppdragsforskningsmiljø. Instituttdirektøren er øverste leder for AFI og inngår i SVAs ledelse. Instituttdirektøren skal både lede AFI, bidra til utviklingen av SVA og bidra til utviklingen av et tett forhold mellom forskning og undervisning i det nye universitetet som AFI blir en del av.

AFI driver handlingsrettet arbeidslivsforskning om innovasjon, iverksetting av offentlig politikk, organisering av offentlig forvaltning og tjenesteyting, arbeidsmiljø, arbeids- og velferdspolitikk med vekt på inkludering, samt integrering i arbeidslivet. AFI er et oppdragsinstitutt hvor prosjektene finansieres fra EU, Norges forskningsråds programmer, departement og direktorat, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

AFI er organisert i fire forskningsgrupper som ledes av en forskningsleder. Forskningslederne, administrasjons- og økonomisjef og forskningssjef utgjør sammen med instituttdirektør AFIs ledergruppe. AFIs organisasjon er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for oppdragsforskning innen arbeidslivsområdet. AFI har de siste årene vært i sterk vekst med økende prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt. AFI som organisasjon er under kontinuerlig utvikling. Stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. Vår nye direktør må ha evne til å motivere til lagspill i en kunnskapsorganisasjon, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag.

Stillingen er et åremål på fire år, regulert av UH-loven §6-4.

Ansvarsområder

Instituttdirektøren har ansvaret for at:

 • AFI løser sitt samfunnsoppdrag innen arbeidslivsforskning
 • instituttet har en økonomi i balanse
 • AFI videreutvikler instituttets anvendte orientering
 • AFI utvikler bidrags- og oppdragsforskningen, samt at vi bidrar til forskningsbasert undervisning på HiOA
 • instituttet oppnår gode akademiske resultater
 • instituttet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for ambisiøse medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra AFIs forskningsområder
 • erfaring og resultater fra ledelse av oppdragsforskning
 • kunnskap om økonomi- og prosjektstyring
 • innsikt i akademiske kvalitetskrav
 • erfaring fra internasjonale prosjekter
 • innsikt i universitets- og høgskolesektoren
 • doktorgrad eller tilsvarende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I sin vurdering av søkerne, vil innstillingsutvalget, utover de nevnte kvalifikasjoner, vektlegge:

 • gjennomføringsevne
 • strategiske evner kombinert med evne til lagspill
 • evne til å representere organisasjonen på en positiv måte
 • solid og relevant nettverk i og utenfor Norge på relevante områder for AFI
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevne

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan blant annet tilby deg:

 • en interessant og spennende stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et inkluderende og hektisk miljø med stort faglig engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet

Søkere oppfordres til å laste opp relevante attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger


Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Økonomi- og administrasjonssjef ved AFI, Anne Margrethe Kristiansen, +47 48024368
Senterleder ved SVA, Kåre Hagen, +47 95217508

Lønn etter avtale og iht. Statens lønnsregulativ. Stillingen er innplassert i stillingskode 1538 Fagdirektør i Statens lønnsplan. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen "logg inn og søk stillingen".

Ta kontakt med Christina Lindskog hvis du har spørsmål vedrørende vår rekrutteringsportal; mobil +47 98 87 24 42, e-post christina.lindskog@afi.hioa.no.

 

Søknadsfrist:          15. september 2017

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26, 0170 Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/05349
Kontakt
 • Anne Margrethe Kristiansen, +47 48024368
 • Kåre Hagen, +47 95217508
Publisert 27.07.2017
Søknadsfrist 15.09.2017

Tillbaka till lediga jobb