Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - Storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig stilling som forsker I innenfor området Forbrukets rolle i bioøkonomien

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er landets ledende fagmiljø for forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Instituttets arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Vi er samlokalisert med de øvrige SVA-instituttene på Campus Pilestredet i Oslo. Les mer om instituttet på  HIOA-SIFO

SVA er Norges største anvendte samfunnsfaglige forskningsmiljø og som en av landets viktigste kunnskapsinstitusjoner søker HiOA nå om akkreditering som universitet. En forskerstilling ved SIFO innebærer å være del av et stort forskningsmiljø med brede kontaktflater både nasjonalt og internasjonalt.

Til vår forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi søker vi etter en siviløkonom som kan bidra til å videreutvikle instituttets forskning på matforbruk, forsyningskjede, matvaresystem, bioøkonomi og bioteknologi. Det forventes at vedkommende bidrar aktivt i søknadsarbeid mot Norges forskningsråd, EU (f.eks. H2020 m.v.) og det øvrige oppdragsmarkedet. Det er en fordel om vedkommende har et relevant faglig nettverk.


Arbeidsoppgaver

 • bidra til strategisk utvikling av SIFOs forskning på det aktuelle området
 • bidra i tverrfaglige forskerteam
 • bidra til akkvisisjon av nye prosjekter
 • bidra til å videreutvikle den brukerorienterte forbruksforskningen
 • over tid arbeide med arbeidsoppgaver innenfor flere deler av SIFOs forskningsfelt
 • aktivt bidra til å bygge kontaktflater mot brukergrupper - herunder myndigheter og næringsliv
 

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere vitenskapelig kompetanse på høyeste nivå innenfor fagfeltet, jf. etablerte standarder for 1183 forsker 1-kompetanse.

Krav til søkeren:

 • siviløkonom med kompetanse innenfor matforbruk, forsyningskjede, matvaresystem, bioøkonomi og bioteknologi
 • solid erfaring med prosjektakkvisisjon, f.eks. fra NFR og H2020
 • dokumentert erfaring fra forbruksforskning og oppdragsforskning
 • god og allsidig kompetanse og erfaring med samfunnsfaglige metoder
 • må beherske ett skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

 • strukturert og resultatorientert
 • evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • god gjennomføringsevne
 • utadvendt og kreativ
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner


Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

 Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ragnhild.f.lien@sifo.hioa.no

 

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

·            forskningsleder Anita Borch, telefon 917 78 972

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1183 og forsker I. Lønn kroner 680.200-745.600 pr. år. 
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden "logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist:        18.9.2017

Ref:                        (17/05806)

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/05806
Publisert 17.08.2017
Søknadsfrist 18.09.2017

Tillbaka till lediga jobb