Faculty of Social Sciences, Department of Archivistics, Library and Information Science

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig én 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Studiet ble opprettet i 2012 og har i dag rundt 20 stipendiater.

Profil

Det har i mange år pågått et internasjonalt samarbeid for å sikre digital dokument- og arkivhåndtering gjennom forskningsprosjektet The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES). Søkere som ønsker å bidra i dette arbeidet vil bli foretrukket.

Vi er spesielt interesserte i prosjekter som undersøker dokumentasjonens og arkivenes rolle i politiske og organisatoriske virksomhets- og beslutningsprosesser, og som legger vekt på felles informasjonsforvaltning og sammenhengen i dokumentasjon som skapes i prosesser som går på tvers av virksomhetsgrenser.

Søkere må utarbeide en prosjektskisse som er relevant for et av disse forskningsspørsmålene:

 • forandringer i dokumentasjonspraksis og deres konsekvenser for transparens og politisk og organisatorisk ansvarlighet
 • materielle faktorers påvirkning på dokumentasjonens betydning og bevisverdi, og på brukernes erfaring av dokumentasjonen
 • tillit til dokumentasjon og synet på dokumentasjon og arkiv som autoritative kilder

Den som tilsettes i stipendiatstillingen vil inngå i forskergruppen Informasjon og samfunn (INFOSAM), som har jevnlige møter og seminarer der deltakerne presenterer egen forskning.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser

Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stipendiatstillingen.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse og forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og stipendiatstillingens faglige profil. Skissen skal skrives på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen skal være på maks 10 sider og følgende skal fremgå:

 • problemstilling, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • fremdriftsplan

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et veletablert fag- og forskningsmiljø
 • en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og seminarer
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50, som tilsvarer kr. 436 900.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Prosjektskissen
 • CV, attester og vitnemål
 • Hovedoppgave/masteroppgave
 • Relevante vitenskapelige arbeider
 • Sammendrag av relevante publikasjoner/forskningserfaring

Hvis du vil søke på stillingen, legger du inn søknad og laster opp nevnte vedlegg ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen» nederst på siden. Ved behov for teknisk assistanse, kontakt Hanne Landen på telefon 67 23 82 77 eller e-post hanne.landen@hioa.no.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Søknadsfrist:       05.03.2018

Ref:                      17/05822

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/05822
Kontakt
 • Professor Katriina Bystrøm , 67 23 80 36
 • Førsteamanuensis Anneli Sundquist , 67 23 80 73
Publisert 16.01.2018
Søknadsfrist 05.03.2018

Tillbaka till lediga jobb