OsloMet-Storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 250 tilsatte og rundt 3900 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 50 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig én åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap, som har rundt 20 stipendiater.

Profil

Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger knyttet til forskergruppen Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO). Vi er spesielt interesserte i prosjekter som legger vekt på sluttbrukeren av informasjonssystemer. Søkere må utarbeide en prosjektskisse som er relevant for et av disse forskningsspørsmålene:

 • informasjonssøkere og deres interaksjon med informasjonssystemer
 • metoder for evaluering av sluttbrukers informasjonssøkning og interaksjon med system og informasjon
 • utnyttelse av interaksjonsdata

Den som tilsettes i stipendiatstillingen vil inngå i forskergruppen METAINFO, som har jevnlige møter og seminarer der deltakerne presenterer egen forskning. METAINFO er én av fem forskergrupper som inngår i første pulje av Høgskolens Booster-prosjekt.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser

Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stipendiatstillingen.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse og forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet. Skissen skal skrives på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen skal være på maks 10 sider og følgende skal fremgå:

 • problemstilling, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • fremdriftsplan

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et veletablert fag- og forskningsmiljø
 • en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og seminarer
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50, som tilsvarer kr. 436 900.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Prosjektskissen
 • CV, attester og vitnemål
 • Hovedoppgave/masteroppgave
 • Relevante vitenskapelige arbeider
 • Sammendrag av relevante publikasjoner/forskningserfaring

Hvis du vil søke på stillingen, legger du inn søknad og laster opp nevnte vedlegg ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen» nederst på siden. Ved behov for teknisk assistanse, kontakt Hanne Landen på telefon 67 23 82 77 eller e-post hanne.landen@hioa.no.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Søknadsfrist: 2017-10-15

Startdato: 2018-01-01

ref nr: 17/06336  

 

 
Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted 0130
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/06336
Kontakt
 • Pia Borlund, Professor , +47 67235250
 • Katriina Bystrøm, Prosessor , +47 67238036
Publisert 08.09.2017
Søknadsfrist 15.10.2017

Tillbaka till lediga jobb