Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning.

Instituttet utdanner lærere med kompetanse til undervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen.

Førsteamanuensis /førstelektor /høgskolelektor

Institutt for yrkesfaglærerutdanning trenger flere medarbeidere til både praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og nettbasert yrkesfaglærerutdanning. Vi utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole. Våre studenter er yrkesutøvere som skal utdanne seg til å undervise. Vi tilbyr syv bachelorgrader i forskjellige yrkesfaglige retninger og praktisk-pedagogisk utdanning med yrkesfag. I tillegg tilbyr vi en mastergrad, et bredt tilbud av etter- og videreutdanning og en betydelig oppdragsvirksomhet. Fakultetet vårt tilbyr også en doktorgrad i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Vi ser etter deg som trives med digital formidling og har kjennskap til teknologi innen eget fagområde. Vi benytter både synkrone og asynkrone nettbaserte undervisningsformer i kombinasjon med samlinger på campus for å tilby fleksible utdanninger.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning og veiledning av studenter, oppfølging av studenter med praksisbesøk i studentenes praksisperioder. Du vil undervise både ved PPU-Y og bachelor i yrkesfaglærerutdanning, i tillegg til at du får koordineringsansvar for eget årskull med studenter.
 • Teamet ditt jobber også med ulike utviklingsarbeid knyttet til nettbasert fag- og yrkesopplæring. Vi er opptatt av at alle skal bruke tid til forskning og vi stiller krav til arbeid innen FoU. Du vil være tilknyttet et forskerfellesskap som jobber med ulike utviklingsarbeid knyttet til fag- og yrkesopplæring.

Du må ha

 • doktorgrad/mastergrad i yrkespedagogikk eller pedagogikk
 • god digital kompetanse og erfaring fra nettbasert undervisning
 • god kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • undervisningserfaring fra videregående skole
 • vi ser gjerne også at du har bakgrunn fra teknologiske fag og kjennskap til teknologi innen eget fagområde

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi søker deg som

Tar initiativ, er uredd og liker gode faglige diskusjoner. Du må trives foran kamera i en formidlingssituasjonen, og være trygg på egen kompetanse på området. Du må også være villig til å ta del i opplæring og veiledning av kollegaer.

Vi tilbyr deg

 • engasjerte og motiverte studenter positive kollegaer og et spennende fagmiljø
 • å bli utfordret til å sette fag, yrkespedagogikk og læring i arbeidslivet i en helhet
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du også laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som du ønsker vurdert med innholdsfortegnelse

All erfaring og utdannelse som fremkommer på ditt CV må dokumenteres med en attest, vitnemål eller tilsvarende. Hvis aktiviteten ikke dokumenteres vil ikke de sakkyndige kunne ta kompetansen i betraktning. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Det lyses ut 1-2 faste stillinger. Stillingen lønnes etter Statens regulativ: 1198 førstelektor / 1011 førsteamanuensis fra kr. 517 700 til kr. 650 200 eller 1008 høgskolelektor fra kr. 436 900 til kr. 579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingene kontakt studieleder Inger Lise Holen tlf: 417 68 899 / 67 23 50 58

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 17/06274
Publisert 13.09.2017
Søknadsfrist 09.10.2017

Tillbaka till lediga jobb