Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Nytt lederteam i studieadministrasjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering består i dag av 47 medarbeidere og en leder. Vi ønsker nå å etablere et lederteam som til sammen skal drifte og utvikle denne enheten inn i fremtiden. Her vil samarbeid stå i fokus.

Vi søker 3 operative ledere som skal inngå i seksjonens lederteam, og vil, i samarbeid med seksjonssjefen, ha ansvar for den daglige driften av seksjonens arbeid. Det vil være to enheter som ivaretar studentforvaltning og eksamensarbeid, og en enhet som ivaretar programplan, lokalt opptak og internasjonalisering. Hver leder vil ha personalansvar for 8-12 medarbeidere. Da enhetene er nyetablerte kan justeringer av ansvarsområdene forekomme etter evaluering.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • ledelse av løpende studieadministrativt arbeid
 • oppfølging, utvikling og støtte til medarbeiderne i din enhet
 • koordinering og prioritering av løpende oppgaver
 • bemanningsplanlegging, rekruttering og sykefraværsoppfølging
 • sikre etterlevelse av kvalitetskravene i det studieadministrative arbeidet
 • sikre godt samarbeid og god kommunikasjon med alle interessenter og samarbeidspartnere

Vi søker deg som har

 • utdanning fra universitets-/høgskole på bachelorgradsnivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • erfaring med studieadministrativt arbeid
 • forståelse for sektorens oppbygging og administrasjonens rolle i relasjon til høgskolens kjerneoppgaver
 • utøvet operativ ledelse i form av utvikling av team, en-til-en ledelse og ressursplanlegging mot frister og resultatkrav
 • gode kommunikative ferdigheter både muntlig og skriftlig

I tillegg skal ledergruppen til sammen dekke ulike kompetanseområder. Vi ønsker derfor at du har erfaring fra minst to av de følgende arbeidsområder:

 • studentforvaltning
 • eksamensarbeid
 • opptak
 • programplan
 • internasjonalisering
 • kvalitetssikringssystem fra UH sektoren

Vi ønsker deg som

Er en tydelig og pedagogisk leder, som lytter aktivt til dine medarbeidere og tar deres kompetanse på alvor. Du må forstå prosesser som fungerer på tvers av enheter, og kunne benytte organisatoriske mekanismer for å utvikle og forbedre disse. Dette innebærer å se strukturer og løsninger i et komplekst landskap. Vi ønsker også at du kan styre etter gjeldende lover og regelverk, og lede innenfor handlingsrommet dette gir oss. Stillingen innebærer tett kontakt med lederkolleger, institutter og andre samarbeidspartnere på høgskolen, og det er derfor avgjørende at du har gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en unik mulighet til å bygge ditt eget team
 • motiverte kolleger på et fakultet som er i sterk utvikling
 • et miljø med kompetente og faglig engasjerte medarbeidere
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Ronald Worley, tlf. nr. 957 95 088/67 23 70 02
 • seksjonssjef Gry Hovland, tlf.nr. 67 23 76 09

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1054 kontorsjef. Lønn fra kr. 590 000 til 650 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

I samsvar med Offentleglova kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08077
Kontakt
 • Ronald Worley, seksjonssjef , 957 95 088/67 23 70 02
 • Gry Hovland, seksjonssjef , 67 23 76 09
Publisert 31.10.2017
Søknadsfrist 19.11.2017

Tillbaka till lediga jobb