Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 20 000 studenter og over 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. HiOA er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig et 4-års engasjement som leder for fakultetets ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Engasjementet utgjør 50 % stilling og gjelder fra tiltredelse og til 31.12.22.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • drifte og utvikle studiet i samarbeid med fakultetets ledelse
 • samarbeide med lokale, nasjonale og internasjonale fagmiljøer om kurs for studiet
 • undervise på ph.d.-studiet
 • generell veiledning av ph.d.-studenter
 • forske på prosjekter med relevans for fagområdet
 • bidra til å videreutvikle et utdanningsvitenskapelig miljø rettet mot lærerutdanning og fagmiljø i tilknytning til ph.d.-programmet
 • samarbeide med andre studietilbud på fakultetet og høgskolen om kvalitetsutvikling og rekruttering

Kvalifikasjoner

 • toppkompetanse (med ph.d.) relevant for området utdanningsvitenskap for lærerutdanning
 • veiledningserfaring på master- og doktorgradsnivå
 • må kunne undervise både på engelsk og norsk

Ønskede egenskaper

 • gode samarbeidsevner

Det er ønskelig at du som søker har bred kontaktflate mot andre relevante fagområder, nasjonalt og internasjonalt, som studiet kan samarbeide med.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på dokumentert erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid og studieledelse på høyere nivå. Det tas også hensyn til annen dokumentert og begrunnet relevant virksomhet. Erfaring fra administrativt arbeid på høyere nivå, utredningsarbeid og ledererfaring vil også telle positivt med i vurderingen av søkerne.

Søknaden skal ellers gjøre rede for søkerens relevante vitenskapelige, faglige og administrative kvalifikasjoner og eventuell annen kvalifiserende virksomhet.

Andre opplysninger

Lederfunksjonen avlønnes med et kronetillegg i tillegg til ordinær lønn. Tillegget utgjør kr 24 000,- per år.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV og attester/vitnemål
 • Liste over vitenskapelig arbeider med opplysninger om hvor de er publisert

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke funksjonen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50
Sted Oslo/Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08135
Kontakt
 • Knut Patrick Hanevik, dekan, 67 23 74 16
 • Halla Bjørk Holmarsdottir, prodekan FoU, 67 23 72 36
Publisert 01.11.2017
Søknadsfrist 22.11.2017

Tillbaka till lediga jobb