Fakultet for helsefag (HF), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Institutt for naturvitenskaplige helsefag ved Fakultet for helsefag søker ny studieleder for radiografi. Tilsetting skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder.

Instituttet tilbyr bachelorstudium i bioingeniørfag, farmasi, radiografi og tannteknikk, masterstudium i biomedisin samt flere videreutdanninger av både fagspesifikk og tverrfaglig art. Instituttet blir organisert med fire studieledere: en for bioingeniørfag og master i biomedisin, en for farmasi, en for radiografi og en for tannteknikk. Instituttet har fokus på digitalisering og økt bruk av studentaktiviserende undervisningsformer. Bachelorstudiet innen radiografi holder til på studiested Pilestredet og har om lag 24 ansatte, inkludert videreutdanninger og 230 studenter tilknyttet studiets virksomhet.

I henhold til høgskolens og fakultetets strategi er det en tydelig satsing på forskning, og ved instituttet er det god forskningsaktivitet, og flere forskergrupper er etablert. Studieleder skal bidra til å videre bygge opp radiografifaglig forskningsaktivitet.

Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer

Ansvarsområde

Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for studier på bachelor- og masternivå-, samt kurs og videreutdanninger. Dette vil innebære resultatansvar for forskning, utdanning og formidling, i tillegg til personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til strategisk arbeid og videre utvikling av forskningsmiljø i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Studieleder for radiografi er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

25% av 100% stillingen er tillagt undervisnings-/forskningsoppgaver innen studielederområdet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som møter krav til

 • høyere utdanning på minimum masternivå innen relevant fagfelt
 • bred kompetanse, god forståelse av radiografifaget og praksisfeltet
 • ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • forskningskompetanse, gjerne på førstestillingsnivå
 • erfaring med økonomistyring, mål og resultatkrav og personalledelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi ønsker deg som har fokus på

 • tydelig, motiverende og inkluderende lederstil
 • positiv organisasjonskultur og produktivt arbeidsmiljø
 • strategisk arbeid for måloppnåelse
 • team, samarbeid og relasjonsbygging, også internasjonalt
 • gode læringsbaner og studentmiljø
 • studentaktive læringsformer og digitale ressurser
 • produktive og konkurransedyktige forskningsmiljø
 • medarbeiderskap og effektiv administrasjon

Videre vil erfaring fra undervisning på høgskole-/universitetsnivå, fra digitalisering og fra forskning, finansiering, publisering og formidling vektlegges.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere herunder i HIOA Akademiet
 • forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger   

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Prof. Kaare Magne Nielsen, tlf: 67 23 63 17, epost:Kaare.Nielsen@hioa.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf. 67 23 60 09, epost: gro.jamtvedt@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 661 700 - 745 600 pr år

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

I samsvar med Offentleglova kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:1.12.17

Ref:17/07827

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/07827
Kontakt
 • Instituttleder Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17
 • Dekan Gro Jamtvedt, 67 23 60 09
Publisert 09.11.2017
Søknadsfrist 01.12.2017

Tillbaka till lediga jobb