Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.

To faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ved tolkeutdanningen

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 20 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. HiOA er et attraktivt studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Les mer om fakultetet her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning. 

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning søker nye medarbeidere til bachelorgraden «Tolking i offentlig sektor».

Våren 2017 startet første kull på vår nyopprettede bachelor i tolking i offentlig sektor (Se http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor/Programplan-for-Bachelorstudium-i-tolking-i-offentlig-sektor-2017#Innledning).

I forbindelse med videre gjennomføring av bachelor-programmet lyses det ut 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor knyttet til Seksjon for tolkeutdanning. Tolkutdanningen hører til Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) med ca. 750 studenter og 40 tilsatte. Instituttet har seksjoner for utviklingsstudier, flerkulturelle studier, tegnspråk og tolking, tolkeutdanning, og master i flerkulturell og internasjonal utdanning.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstestillingskompetanse, kan det åpnes for ansettelser i midlertidig stilling som høgskolelektor med krav om kvalifisering innen tre år. 

Vi ser etter deg som vil delta i planlegging og gjennomføring av undervisning og i utvikling av et fagmiljø innenfor tolking i offentlig sektor. Du vil få emneansvar for minst to tolkefaglige emner innenfor bacheloren. Det er et spesielt behov for kompetanse knyttet til kunnskap om tolking i offentlig sektor, simultantolking, konsekutiv tolking, notatteknikk i tolking og tolking fra skrift til tale.

Det må påregnes helgearbeid. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, eksamensarbeid og veiledning knyttet til bachelorstudiet «Tolking i offentlig sektor»
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • tolkefaglig forskning og annen FoU-aktivitet 
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker deg som har

 • doktorgrad/mastergrad innen tolke- og oversettelsesfaget eller annet relevant fagområde
 • tolke- eller oversettelsesfaglig relevant kompetanse dokumentert ved vitenskapelig arbeid  
 • relevant undervisningserfaring
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk 

Det er en fordel at du har:

 • praksis fra tolkefeltet
 • erfaring fra undervisning i tolke- og oversetterfaget, og fortrinnsvis innen emner som omfattes av Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor
 • erfaring fra nettbasert undervisning
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring fra utviklingsarbeid innen tolke- og oversetterfaget
 • god kunnskap om norsk offentlig sektor
 • pedagogisk utdanning og erfaring
 • veiledningskompetanse

Ønskede egenskaper:

 • interesse og engasjement for å motivere og inspirere studenter
 • evne til å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • evne til samarbeid
 • evne til å arbeide selvstendig
 • løsningsorientert 

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

 

Du må selv laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Vi kan tilby deg

muligheter for faglig utvikling en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Gunn Bjørnsen, tlf 900 90 962
 • Seksjonsleder ved tolkeutdanningen, Gry Sagli på tlf. 413 07 988

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis kr. 509 100 -639 500 og 1198 førstelektor kr. 509 100 - 639 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:        20. januar 2018. (NB: se bort fra søknadsfristen som finn.no angir)

Ref:                       17/08555

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08555
Kontakt
 • Instituttleder Gunn Bjørnsen, 900 90 962
 • Seksjonsleder ved tolkeutdanningen, Gry Sagli, 413 07 988
Publisert 21.11.2017
Søknadsfrist 20.01.2018

Tillbaka till lediga jobb