Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.

Høgskolelektor ved seksjon for tegnspråk og tolking

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 20 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. HiOA er et attraktivt studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil. 

LUI tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Les mer om fakultetet her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-laererutdanning-og-internasjonale-studier-LUI

Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.   

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning har ledig et vikariat for 2,5 år i 100% stilling som høgskolelektor ved seksjon for tegnspråk og tolking. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til undervisning, veiledning og vurdering ved bachelorstudiet i tegnspråk og tolking.

Stillingen er ledig fra 1. august 2018.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning, med vekt på praktiske ferdigheter i tegnspråktolking
 • veiledning og vurdering
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer
 • administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagfelt for tegnspråk og tolkeutdanning
 • erfaring innen tolke- og oversettelsesfaget og relevant kompetanse. Gjerne dokumenter med vitenskapelig arbeid
 • erfaring med undervisning, veiledning og vurdering innen tegnspråk og tolking fra høgskole eller universitet
 • gode fremstillings- og formidlingsevner
 • høy kompetanse i norsk tegnspråk

Stillingen forutsetter omfattende kunnskap om, og ferdigheter i norsk tegnspråk. Døve oppfordres til å søke.

I tillegg vektlegger vi:

 • praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning fra høyskole eller universitet
 • relevant yrkespraksis fra tegnspråkfeltet

Ønskede egenskaper

 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god evne til faglig nytenkning og fleksibilitet
 • evne til selvstendighet og å kunne strukturere egne arbeidsoppgaver
 • evne til å takle variert og høyt arbeidspress

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Vi kan tilby deg

 • deltakelse i et tverrfaglig forskningsmiljø i sterk vekst
 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger  

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Gunn Bjørnsen, tlf. 900 90 962, e-post: Gunn.Bjornsen@hioa.no
 • Hilde Haualand tlf. 21033761 (Går via bildetolktjenesten),e-post: hilde.haualand@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ kode 1007 høgskolelektor, kr. 396 800 – 516 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen». 

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Ref.nr.: 17/08563

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08563
Kontakt
 • Instituttleder Gunn Bjørnsen, 900 90 962
Publisert 21.11.2017
Søknadsfrist 15.01.2018

Tillbaka till lediga jobb