Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 100 tilsatte og 1750 studenter.

Vil du være med å utdanne fremtidens barnehagelærere?

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning, er det ledig en fast stilling i 80 % som førsteamanuensis/førstelektor innenfor fagområdet naturfag. Kollegiet er tverrfaglig sammensatt og representerer en av de største fag- og forskningsmiljøene innenfor barnehagefeltet. Les mer om fakultetet/instituttet her.  


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering på ulike trinn og ulike program i barnehagelærerutdanningen
 • undervisning på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • koordinering, samarbeid, planlegging og evaluering internt på instituttet og med eksterne samarbeidspartnere
 • faglig-administrative oppgaver
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer 

 
Vi søker deg som har

 • doktorgrad / mastergrad innen et av naturfagene eller naturfags- / realfagsdidaktikk
 • erfaring og kunnskap om barns utforsking i natur og læring med naturfagene
 • forsknings- / utviklingsarbeid relevant for barnehagelærerfeltet
 • gode formidlingsevner i norsk, skriftlig og muntlig
 • gode ferdigheter i å drive forskning og utviklingsarbeid
   

Du bør ha

 • undervisningserfaring fra høgskole elle universitet, fortrinnsvis fra barnehagelærerutdanning
 • pedagogisk kompetanse om barn i barnehage, skole eller tilsvarende
 • arbeidserfaring fra pedagogisk virksomhet i barnehage/skole 

 

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. 

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som har

 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • evne til å legge til rette for studentenes læring gjennom studentaktive / digitale læringsformer
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og være strukturert i en hektisk hverdag
 • god evne til tverrfaglig samarbeid
 • et stort faglig engasjement med genuin interesse for fagområdet 

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, eventuelt inklusiv ph.d.-avhandlingen din.

 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: ingrid.andvin.tsolakis@hioa.no
 

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i spennende forskningsgrupper
 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet
 • et godt arbeidsmiljø, og låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger  

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Unn-Christin Håvie, telefon 469 60 864
   

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: I stilling som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, med årslønn fra kr 517 700 – 649 800. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 80 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08807
Kontakt
 • Studieleder Unn-Christin Håvie, 469 60 864
Publisert 08.12.2017
Søknadsfrist 15.01.2018

Tillbaka till lediga jobb