Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.

Vil du bidra med forskning, undervisning og formidling om mangfold? Vi søker deg som ønsker å bidra til å danne, forme og spre kunnskap om mangfold og mangfoldskompetanse som fenomen, ferdighet og prosess.

Seksjon for flerkulturelle studier tilbyr undervisning på bachelor- og mastergradsnivå, samt etter- og videreutdanning. Et flertall av studentene er profesjonsutøvere som forholder seg til kulturelt og sosialt mangfold i sin arbeidshverdag. Forskningsaktiviteten ved seksjonen er i sterkt vekst og er en sentral brikke i HiOAs overordnede satsing på mangfold. Seksjonen står sentralt i det pågående arbeidet med å etablere en master i mangfoldskompetanse.


 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning og veiledning av studenter på alle nivåer
 • deltagelse i, og utvikling av, et forskningsfellesskap med klare ambisjoner om å bli et ledende fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
 • formidling av forskningsbasert kunnskap til profesjons- og yrkesutøvere, samt samfunnet forøvrig
 • administrative oppgaver, hovedsakelig knyttet til egen undervisning

Vi søker deg som har

 • doktorgrad eller tilsvarende i et fag med relevans for mangfoldsfeltet
 • variert og tematisk bred undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • forståelse for sammenhengen mellom helse og migrasjon, inkludert betydningen av kulturforskjeller i tilnærmingen til sykdom og kroppsforståelse
 • innsikt i, eller erfaring med, forbindelsen mellom teori- og praksisdimensjonen i profesjonsfeltet
 • forbindelser til forskningsmiljøer som jobber med mangfoldstematikk

Det er en fordel om du har

 • innsikt i, eller erfaring med, arbeid med endrings- og omstillingsprosesser i profesjonsfeltet
 • erfaring fra profesjonsmiljøer som arbeider med problemstillinger knyttet til mangfold i offentlig og/eller privat sektor
 • jobbet med utvikling av nye undervisningsformer, også på digitale plattformer
 • erfaring med utvikling og ledelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • kan kombinere faglig dyktighet og originalitet med gode undervisnings- og formidlingsevner
 • med bakgrunn i profesjonserfaring og/eller egen forskning har innsikt i problemstillinger knyttet til sosialt og kulturelt mangfold i helsesektoren
 • finner det inspirerende å delta i et tverrfaglig kollegium med store ambisjoner for både forskning og undervisning
 • er innstilt på at noen oppgaver av og til må løses på kort varsel
 • kan følge opp seksjonens aktive formidlingsvirksomhet til både profesjonsfeltet og en bredere offentlighet


Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • deltakelse i et tverrfaglig forskningsmiljø i sterk vekst
 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 •  Seksjonsleder Thorgeir Kolshus, 995 50 231
 •  Instituttleder Gunn Bjørnsen, 900 90 962

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis, kr. 509 100 - 639 500 og 1198 førstelektor, kr. 509 100 -639 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 1. februar 2018

Ref. nr.: 17/08557

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/08557
Kontakt
 • Thorgeir Kolshus, Seksjonsleder, 995 50 231
 • Gunn Bjørnsen, Instituttleder, 900 90 962
Publisert 21.12.2017
Søknadsfrist 08.02.2018

Tillbaka till lediga jobb