Fakultet for helsefag (HF), Fakultetsadministrasjonen HF

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Stipendiat innen forskning på digitalisering og læring 

Ved Fakultet for helsefag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet Program for forskning på digitalisering og læring. Snarlig tiltredelse ønskes. Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid.

Programmet har sitt utspring i HiOAs strategiske satsing på digitalisering av utdanning og forankres i forskningsaktiviteten ved Fakultet for helsefag og Senter for profesjonsstudier. Programmet er foreløpig avgrenset til Fakultet for helsefag, men vil på sikt kunne utvides til å omfatte flere utdanningsenheter på HiOA.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsefag som har to ph.d.-program. Denne stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Arbeidsområde

Program for forskning på digitalisering og læring skal posisjonere HiOA som en moderne og brukerorientert utdannings- og forskningsinstitusjon for undervisning, kunnskapsutvikling og tilrettelegging for læring ved bruk av e-læringsressurser. HiOAs strategi peker også på nødvendigheten av at e-læringsressursene blir gjenstand for forskning som evaluerer læringseffekter av bruken av slike læringsverktøy.

Stipendiatens forskningsprosjekt blir primært å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvorvidt ulike former for digitalisering og simulering kan bidra til mer studentaktive læringsformer og økt læring. Forskningen bør foregå i samarbeid med det pågående arbeidet med digitalisering ved HiOA, både for å bidra til at tiltakene som prioriteres er i samsvar med kunnskapen på feltene og for at tiltakene iverksettes på en slik måte at det sikrer fortløpende innhenting av data.

Studentene er tiltenkt en aktiv rolle i programmet, spesielt med tanke på formuleringen av forskningsspørsmål og resultatmål.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad/ hovedfag, gjerne innen pedagogikk, teknologi eller helsefag
 • kjennskap til norske helseutdanninger og helsevesen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring/ innsikt i bruk og utvikling av digitale læringsressurser innen høyere utdanning, skole, helse- og/ eller andre praksisfelt
 • Kvantitativ og/ eller kvalitativ metodekompetanse
 • Erfaring/innsikt i evalueringsforskning
 • Undervisningserfaring

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid
   

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
  en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Dekan HF, Gro Jamtvedt, gro.jamtvedt@hioa.no tlf.975 18 144
 • Professor Kjell Sverre Pettersen, kjellsverre.pettersen@hioa.no tlf. 92047867
 • Professor Jens-Christian Smeby, jens-christian.smeby@hioa.no tlf. 93212480

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Marianne Holm Jensen: marianne.holm-jensen@hioa.no

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim Henrik Ruud:kim-henrik.ruud@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 436 900 – 4665000

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen ”send søknaden”

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Prosjektskisse på max 5 sider ink. referanseliste.
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad, max 2 sider
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

 
Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.
 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta kontakt med marianne.holm-jensen@hioa.no

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/09462
Publisert 09.01.2018
Søknadsfrist 31.01.2018

Tillbaka till lediga jobb