Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker ny instituttleder.

Instituttet har i alt ca. 600 studenter og 50 tilsatte. Instituttet gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, samt oppdragsvirksomhet. Instituttet er i sterk utvikling, sammen med fakultetet for øvrig. Les mer om instituttet her.

Stillingen som instituttleder innebefatter faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten ved instituttet. Du vil rapportere til dekan og inngå i dekanens ledergruppe. Ansettelsen er på åremål i 4 år, med mulighet til å søke samme stilling for en sammenlagt tilsettingsperiode på 12 år.

Arbeidsoppgaver

 • sørge for nytenkning og videreutvikling av utdanningstilbudet, herunder tverrfaglig samarbeid med andre fagområder på fakultetet
 • tilrettelegge for gjennomføring av instituttets kjerneoppgaver; undervisning, FoU, formidling og innovasjon, i samsvar med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og overordnet ledelse
 • bidra til videreutvikling av en positiv organisasjonskultur og et helsefremmende arbeidsmiljø
 • sørge for effektiv og hensiktsmessig organisering av instituttet og for god samhandling med fakultetsadministrasjonen
 • delta aktivt i fakultetets arbeid med internasjonalisering og digitalisering
 • sørge for at instituttet skaffer inntekter gjennom eksterne prosjekter

Ansvar og arbeidsoppgaver er beskrevet i stillingsbeskrivelse.

Vi søker deg som har:

 • høyere utdanning på førstestillingsnivå innenfor et av instituttets fagområder (svært lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • ledererfaring fra undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet
 • erfaring med økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • erfaring fra/interesse for å ta i bruk ny teknologi

Det er i tillegg en fordel at du har:

 • erfaring fra grunn- og/eller videregående skole
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser
 • deltatt i større eksternfinansierte prosjekter

For å lykkes i stillingen tror vi du må ha de fleste av disse egenskapene:

 • jobber effektivt og strukturert - og er strategisk
 • tar beslutninger, gjennomfører og ferdigstiller
 • har en motiverende og inkluderende lederstil
 • bruker en sterk analytisk evne til å forstå komplekse spørsmål
 • har evne til konstruktivt samarbeid, samt bygge relasjoner internt og eksternt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • en arbeidsplass i utvikling som nylig har gått fra å være høgskole til å bli universitet
 • mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder i lønnsspennet fra kr 745 600 – 882 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan Egil Trømborg, tlf.: 004767238503 / mobil: 004795098109

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 15.02.18

Ref: 18/00810

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/00810
Kontakt
 • Egil Trømborg, 67 23 85 03
Publisert 18.01.2018
Søknadsfrist 15.02.2018

Tillbaka till lediga jobb