OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet.

Til NIBRs administrasjonsavdeling søker vi en rådgiver/seniorrådgiver der hovedvekten av arbeidet vil ligge i koplingspunktet mellom den faglige og den administrative aktiviteten ved instituttet.  

Hovedoppgaver:

 • holde seg aktivt oppdatert om løpende utlysninger av forskningsoppdrag og informasjon fra relevante oppdragsgivere
 • være oppdatert om aktuelle fremtidige utlysninger fra Norges forskningsråd, EU og andre oppdragsgivere
 • planlegge søknadsprosesser sammen med forskningssjef og den ansvarlige forsker
 • innhente relevante anbudsdokumenter, påse at søknader oppfyller formelle regler og krav, samt sikre innlevering til riktig tid
 • bistå prosjektleder ved inngåelse av kontrakter og samarbeidsavtaler
 • behandle innsynsbegjæringer av søknader i samarbeid med forskningssjef

Vi ser etter en samfunnsinteressert person som kan samarbeide godt med våre forskere. Vi ønsker en person som er trygg i rollen som rådgiver og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ser etter en person med sterk ansvarsfølelse i henhold til tidsfrister, som er nøyaktig, strukturert og selvstendig, og som mestrer både eget stress og stressede kolleger på en travel dag.

Det kreves:

 • utdanning på universitet- eller høgskolenivå, fortrinnsvis med mastergrad innen samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning
 • erfaring fra forskningsadministrasjon, herunder kjennskap til anbuds- og/eller søknadsprosesser (innenfor instituttsektoren, eller universitet og høgskolesektoren, er en stor fordel)
 • kjennskap til Norges forskningsråd og andre relevante forskningspolitiske aktører
 • god kunnskap i bruk av dataverktøy
 • gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra anbudsprosesser og offentlige anskaffelser
 • erfaring fra søknadsprosesser
 • erfaring med inngåelse av kontrakter

Vi tilbyr:

 • spennende oppgaver i et inspirerende forskningsmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • kontorer i nyoppussede lokaler
 • fast ansettelse

Andre opplysninger:

 • stillingen vil bli plassert som rådgiver i kode 1434 med lønnsspenn 436 900- 579 300/ eller seniorrådgiver i kode 1364 med lønnsspenn 517 700 - 590 000, ut i fra utdannelse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • stillingen vil tilhøre NIBRs administrasjonsavdeling som totalt består av 7 ansatte. Stillingen rapporterer til økonomi- og administrasjonssjef

Slik søker du:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du søker på stillingen ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Lise kvanvik, økonomi- og administrasjonssjef tel: 416 54 988.
 • Kathrine Gangnes, rådgiver HR: tel: 924 02 292
Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Holbergs gate 1
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01742
Publisert 05.02.2018
Søknadsfrist 28.02.2018

Tillbaka till lediga jobb