Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, har ledig en stipendiatstilling tilknyttet fakultetets doktorgradsprogram Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning, og på instituttet betyr det blant annet å være i forskningsfronten når det gjelder forskning på kropp og læring.
Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet, samt prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap om det nye tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring i skolen.
Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for grunnskole- og lærerutdanning ved studiested Pilestredet.

Om stipendiatstillingen
Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet folkehelse og livsmestring i skolen. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å utvikle grunnskolelærerutdanningene slik at den blir mer relevant for arbeidet med dette tverrfaglige emnet i skolen.
Folkehelse og livsmestring er et av tre tverrfaglige temaer i den overordnede del av læreplanen, og kroppsøving er et av fagene som kan bidra inn i dette temaet. Stipendiaten er tiltenkt ansvar for en avgrenset del av prosjektet som fokuserer på kroppsøvingsfaget og kroppslig læring (embodiment). Embodiment er et sentralt, men flertydig begrep i samfunnsvitenskapen. Det vil være ønskelig at den første delen av studien gjennomfører en systematisk litteraturanalyse med hensikt å kartlegge ulike forståelser av embodiment i kroppsøvingslitteraturen.
Hovedmålsettingen med stipendiatprosjektet vil være å utvikle kunnskap om hvordan lærere kan jobbe med elevers kroppslige læring og deres erfaring av å være kroppslig tilstede i bevegelsesaktiviteter spesielt og i skolen og i samfunnet mer generelt. Videre kan stipendiaten undersøke hvordan elever kritisk kan forholde seg til kroppspress og stress rundt utseende, trening og mat. Det er ønskelig at stipendiaten gjennomfører case-studier, hvor feltobservasjon og kvalitative intervju er relevante forskningsmetoder.
Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse, som må ta utgangspunkt i overstående beskrivelse av prosjektet. 

Prosjektet starter opp 01.09.2018. Normert stipendiatperiode er på fire år, hvor 25 % av stillingen vil være knyttet til undervisningsoppgaver i lærerutdanningsfag. Instituttets arbeidsform er preget av tett samarbeid mellom lærere og studenter, og mellom kollegaer i egen og i andre fagseksjoner. Til undervisningsdelen av stillingen inngår faglig-administrativt arbeid. Stipendiaten vil være knyttet til kroppsøvingsseksjonen og FoU-felleskapet kropp, læring, mangfold. 

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved fakultetet. Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak etter at de har søkt. 

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført femårig masterutdanning innen relevante fagfelt
 • kjennskap til didaktikk fra utdanning, undervisningspraksis, forskning eller lignende
 • nyere pedagogisk praksis fra norsk grunnskole, lærerutdanning eller annen relevant undervisningserfaring vil bli vektlagt
 • god muntlig og skriftlig kompetanse i et skandinavisk språk og engelsk
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • for utenlandske søkere kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem. 

På grunn av seksjonens sammensetning oppfordres kvinner til å søke. 

Ønskede egenskaper

 • har gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe selvstendig og ta egne initiativ
 • holder frister og jobber planmessig og strukturert med eget arbeid
 • gode formidlingsevner i utdanning/undervisning og av forskning
 • gode veiledningsevner 

Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen forskning, utviklingssamarbeid, eller undervisning er en fordel. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Prosjektleder Kristin Walseth, e-post kristin.walseth@hioa.no, telefon 67 23 73 01
 • Studieleder Vibeke Bjarnø, e-post Vibeke.Bjarno@hioa.no 

For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:

 • Seniorrådgiver Aleksandra Sawicka, e-post: aleksandra.sawicka@hioa.no, telefon 67 23 71 37 

For nærmere informasjon om søknadsprosessen, kontakt:

 • Heidi Hertzberg Wold, e-post: heidihertzberg.wold@hioa.no, telefon 67 23 59 94 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i kode 1017 stipendiat, fra kr 436 900,- til kr 466 500,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Send søknaden».

Sakkyndig utvalg
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner

Alle dokumenter må lastes opp elektronisk, og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelses originalitet, kvalitet, potensiale og dens relevans for framtidens grunnskolelærerutdanning. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde tema, problemstillinger, valg av metoder, data og teori, tidsplan for studiet og litteraturliste. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle. 

Etter vurdering av et sakkyndig utvalg vil de best kvalifiserte for å begynne på ph.d.-programmet bli innkalt til intervju. En prøveforelesning knyttet til undervisningsdelen av stillingen vil være en del av intervjuet.

 Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo Sentrum
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/00094
Publisert 24.01.2018
Søknadsfrist 07.03.2018

Tillbaka till lediga jobb