Fakultet for helsefag (HF), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag , Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker ny medarbeider i fast stilling ved tannteknikerutdanningen. Stillingen er ledig fra 1.8.2018, med et omfang på 50-100% stilling. Dette avhenger av interne organisatoriske forhold. Vennligst oppgi i søknaden hvilken stillingsprosent du søker.

Det er stor forskningsaktivitet på instituttet. Fakultet for helsefag har to ph.d.-program, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsvitenskap.

Vi søker deg som ønsker å være med på å utvikle tannteknikerfaget

Tanntekniker utdanningen ved OsloMet er landets eneste bachelorstudium i tannteknikk. Som ansatt i en undervisningsstilling ved tannteknikerutdanningen, vil du være med på å videreutvikle faget gjennom grundig teoretisk fordypning, bruk av ny teknologi og digitale verktøy knyttet sammen med gode etablerte, faglige teknikker og prosesser. Du blir utfordret til å utvikle og utvide egen fagkompetanse og delta i nytenkning som fremmer god undervisning, fagutvikling og forskning.

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • planlegge, gjennomføre, evaluere og forbedre undervisning innen programplanens teoretiske og praktiske emner
 • undervise, demonstrere og veilede primært innen fast protetikk, -helkeramiske teknikker, metall keram, avansert protetikk og cad/cam
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • bidra til utvikling av utdanningens fagområder
 • utvikle digitale læringsressurser

 Vi søker deg som har

 • bachelor i tannteknikk
 • mastergrad med relevant fagkombinasjon
 • relevant og allsidig erfaring innen tannteknisk praksis
 • erfaring i bruk av cad/cam i tannteknisk produksjon
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og/eller engelsk
 • interesse for undervisning.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse kan det bli aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor for en periode på tre år. I denne perioden vil det bli lagt til rette for at du skal kunne kvalifisere deg til førstestillingsnivå.

Det er en fordel at du har

 • pedagogisk utdanning
 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med forskning og/eller fagutvikling

I denne jobben må du samarbeide med andre og det er viktig at du har evne til å lytte og søke gode løsninger. Du bør være interessert i digitale løsninger for undervisning og i produksjon av tannerstatninger. Du må kunne jobbe selvstendig og kvalitetsbevisst. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig. Videre er det viktig at du har evne til å være fleksibel og initiativrik, med interesse for å utvikle fagområdet. Evne til å motivere og inspirere andre vil være nyttig i samarbeid med studenter i en læringssituasjon.

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

 Vi kan tilby deg

 • et inspirerende utdanningsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • mulighet til å påvirke og være med på å utvikle tannteknikkutdanningen ved OsloMet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Hvis du som søker har utdanning som tanntekniker og er kvalifisert til en stilling som førstelektor eller førsteamanuensis vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din eller profileringsdokumentet for førstelektorkvalifisering

 Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt marianne.holm-jensen@hioa.no

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor kr. 517 700 – 650 200, eller 1008 høgskolelektor kr. 436 900,- til kr 579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke, og laste opp vedleggene til søknaden elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «send søknaden».

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt studieleder Trude Myhrer, 67 23 66 41/ 958 33 346

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/00822
Kontakt
 • Trude Myhrer, studieleder, 67 23 66 41
Publisert 29.01.2018
Søknadsfrist 18.02.2018

Tillbaka till lediga jobb