Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker nye medarbeidere, les mer om fakultetet her.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er det ledig to midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor ved seksjon for engelsk. En stilling er inntil 50 % og en stilling er på 100 % for perioden 01.08.18-31.07.19.

Seksjonen gir undervisning og veiledning i engelsk språk og språklæring, fagdidaktikk, kultur og litteratur, både for lærerstudenter og lærere som skoleres gjennom videreutdanningsprogrammer. Denne utlysningen retter seg særskilt mot fagpersoner med kompetanse til å utvikle og drive videreutdanningstilbud i engelsk for lærere i grunnskolen. Ved siden av formell utdanning, kreves derfor oppdatert erfaring og innsikt om engelskundervisning i grunnskolen.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter i grunn-, etter- og videreutdanning
 • deltagelse i flerfaglig samarbeid
 • faglig-administrative oppgaver
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer

Vi søker deg som har

 • doktor-/mastergrad i engelsk
 • fagdidaktisk kompetanse
 • erfaring fra ulike former for tilpasset opplæring samt vurderingsarbeid på grunnskolenivå vektlegges
 • oppdatert innsikt om engelskfagets styrker og utfordringer i grunnskolen
 • erfaring med bruk av IKT i undervisning og faglig arbeid er en fordel

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se forskriften.

Det forutsettes at du som søker ser engelskfaget i et profesjonsutdannings- og andrespråkperspektiv, der opplæring i grunnleggende ferdigheter har en sentral plass. Du fremstår som en god språkmodell, med solide ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk og engelsk.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe i team
 • kan jobbe målrettet for god studiekvalitet
 • har gode formidlingsevner på norsk og engelsk
 • har oppdaterte erfaringer fra praksisfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • mulighet for faglig videreutvikling i et flerfaglig miljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode betingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen/-e lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor fra kr 517 700,- til kr 650 200,- og 1008 høgskolelektor fra kr 436 900,- til kr 579 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stilling, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk her”.  

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid/Deltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 50/100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/00262
Kontakt
 • Nanna Paaske, studieleder, 67 23 70 82/957 70 917, nanna.paaske@hioa.no
 • Dragana Surkalovic, seksjonsleder, 414 59 838, dragana.surkalovic@hioa.no
Publisert 30.01.2018
Søknadsfrist 13.02.2018

Tillbaka till lediga jobb