Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet utdanner lærere med kompetanse til undervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen.

Førsteamanuensis /førstelektor / høgskolelektor

Institutt for yrkesfaglærerutdanning trenger flere medarbeidere til 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Vi utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole, og våre studenter er yrkesutøvere som skal utdanne seg til å undervise. Vi tilbyr syv bachelorgrader i forskjellige yrkesfaglige retninger, og ønsker å styrke vårt team med en til to fagpersoner fra de teknologiske fagområdene. Våre studietilbud innebærer variert bruk av nettbaserte løsninger i kombinasjon med samlinger på campus Kjeller eller desentralisert i ulike regioner i Norge.

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være undervisning og veiledning av studenter på yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag og oppfølging av studenter i praksis. I tillegg vil du være en del av et team som jobber med forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fag- og yrkesopplæring. 

Vi søker deg som har fagbrev og yrkeserfaring fra ett av de følgende fagområdene:

 • bygg og anlegg
 • elektrofag
 • teknikk og industriell produksjon
 • service og samferdsel

I tillegg må du ha:

 • doktorgrad eller mastergrad i yrkespedagogikk eller tilsvarende pedagogisk kompetanse
 • undervisningserfaring fra videregående opplæring
 • god IKT kompetanse gjerne erfaring med nettbasert undervisning og veiledning
 • godt nettverk og bransjekunnskap
 • generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis, førstelektor og høgskolelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi gjennomfører prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Vi ønsker deg som
inspireres av å drive med opplæring og kunnskapsutvikling gjennom varierte undervisningsmetoder og som har et engasjement for fag- og yrkesopplæring. Det er også viktig at du tar initiativ, er uredd og liker gode faglige diskusjoner.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider

Du må laste opp dokumentasjon på all erfaring og utdanning som er beskrevet i ditt CV. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • engasjerte og motiverte studenter
 • positive kolleger og et spennende fagmiljø¸ på Oslos nyeste universitet
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte studieleder Inger Lise Holen på tlf. nr.: 417 68 899, eller høgskolelektor John Eivind Storvik, tlf.nr.: 473 45 600. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ etter stillingskode. Lønn fra kroner 436 500 til 649 800 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen "send søknad".

Ref: 18/01075

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Kjeller
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 18/01075
Publisert 31.01.2018
Søknadsfrist 04.03.2018

Tillbaka till lediga jobb