Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 100 tilsatte og 1750 studenter.

Institutt for barnehagelærerutdanning lyser ut én stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet, samt prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap om barnehagelærerrollen og –kompetansen, likeverdig partnerskap og samarbeidsformer mellom høgskole og praksisfelt og utvikling av læringsmiljø og læringsprosesser i barnehagelærerutdanningen.

Stipendiaten vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for barnehagelærerutdanning ved Campus Pilestredet.

Om stipendiatstillingen
Stipendiatstillingen er knyttet til innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager som finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet startet opp 1.1. 2016 og er 4-årig. Tre eksterne partnere inngår i prosjektet: Bjerke bydel, Bærum kommune og stiftelsen Kanvas. Hver av partnerne deltar med tre barnehager. Ved OsloMet består deltagerne av ansatte ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Senter for profesjonsstudier og Program for livslang læring. Stipendiaten vil ha sin tilhørighet i denne gruppen av forskere.

Målet med prosjektet er å styrke kvaliteten i barnehagelærerutdanningen og i praksisfeltet gjennom utvikling av et tett, likeverdig samarbeid mellom OsloMet og praksisbarnehagene. Likeverd forutsetter styrking av barnehagelærere som profesjonsutøvere og profesjonsutdannere og barnehagene som lærings- og utdanningsarena. Prosjektet adresserer grunnleggende utfordringer når det gjelder samarbeid omkring barnehagelærerutdanning samt sammenheng og profesjonsrelevans i utdanningen. For mer utfyllende informasjon om prosjektet, se her

I prosjektet inngår områder med stort behov for utvikling av ny kunnskap. Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvordan samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt best kan styrkes i norsk kontekst.

Stipendiaten må utarbeide en prosjektskisse i tilknytning til målet for innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager.

Aktuelle områder kan blant annet være:

 • Barnehagelærerrollen
 • Barnehagelæreres profesjonskunnskap
 • Praksislæreres rolle i barnehagelærerutdanningen
 • Kommunikasjon mellom praksisbarnehager og høgskolen
 • Studier av refleksjons- og utviklingsprosesser i barnehager
 • Studenters læringsprosesser i praksisperioder
 • Bruk av IKT i veiledning, læring og samhandling

Stipendiatstillingen er en 100 % forskerstilling som vil gå over tre år uten arbeidsplikt.

Det arrangeres seminar for søkere 13.februar kl 18 -1930, Pilestredet 42, rom Q 4030. Påmelding til IngerMarie.Lindboe@hioa.no.

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Les om programmet her.  Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak ved dette doktorgradsprogrammet etter at de har søkt.

Søkere til stillingen vurderes på grunnlag av en prosjektbeskrivelse som skal inneholde tema (se over), problemstillinger, valg av metoder, data og teori, tidsplan for studiet og litteraturliste.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført femårig masterutdanning innen relevante fagfelt, med karakter B eller A
 • god muntlig og skriftlig kompetanse i et skandinavisk språk og engelsk
 • god kjennskap til norsk barnehagelærerutdanning og/ eller barnehagefeltet
 • Opptak på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet er et vilkår for tiltredelse i stillingen som stipendiat.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For utenlandske søkere kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem.

Ønskede egenskaper

 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • kan holde frister og jobbe planmessig og strukturert med eget arbeid
 • interesse for utviklingsarbeid og tverrfaglig arbeid

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger https://www.hioa.no/For-tilsatte/Mitt-arbeidsforhold/Kultur-velferd-og-mangfold/Velferd

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Prosjektleder Inger Marie Lindboe, IngerMarie.Lindboe@hioa.no, telefon 67 23 75 46 / 95 47 54 35.
For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:
 • Seniorrådgiver Aleksandra Sawicka, epost: aleksandra.sawicka@hioa.no, telefon 67 23 71 37

For nærmere informasjon om søknadsprosessen, kontakt HR-seksjonen ved:

 • Rådgiver Heidi Hertzberg Wold, epost: heidihertzberg.wold@hioa.no, telefon 67 23 59 94

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50-54, som tilsvarer 436 900-466 500 NOK per år. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”send søknaden”.

Vurdering av søkerne
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I vurderingen vil det bli lagt særskilt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.

I elektronisk søknad må du laste opp: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner

Universitetet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med flerkulturell bakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo sentrum
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01174
Kontakt
 • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 31.01.2018
Søknadsfrist 28.02.2018

Tillbaka till lediga jobb