Fakultet for helsefag (HF), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Vil du lede et utdannings- og forskningsmiljø innen naturvitenskapelige helsefag?

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH) er det ledig stilling som instituttleder fra 1.9.18. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt 12 år.

Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Institutt for NVH tilbyr utdanning på bachelor-, master-, ph.d.-nivå og flere videreutdanninger. På bachelornivå tilbys utdanning i radiografi, farmasi, bioingeniørfag og tannteknikk. På masternivå tilbys enkeltemner og et masterprogram i biomedisin, og på ph.d. -nivå er instituttet tilknyttet doktorgradsprogrammet i helsevitenskap.

Instituttet har fokus på digitalisering og økt bruk av studentaktiviserende undervisningsformer. Det er en klar satsning på forskning og utvikling, og flere forskningsgrupper er etablert. På fakultetet tilbys to ph.d-programmer innen henholdsvis atferdsanalyse og helsevitenskap.

Ansvars- og arbeidsområde
I stillingen som instituttleder har du det øverste faglige og administrative ansvaret for virksomheten på instituttet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling samt ansvar for HMS, personal- og økonomistyring.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. å

 • sørge for at instituttet utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser
 • være en pådriver for at utdanningen er basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid
 • utvikle forskningsaktivitet på instituttet
 • bidra aktivt i dekanens ledergruppe
 • samarbeide aktivt internt i høgskolen og med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • jobbe for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø
 • være en pådriver for digitalisering
 • tilrettelegge for eksternt finansierte forskningsoppdrag og internasjonalt samarbeid

For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelse.

Vi søker deg som har:

 • helserelevant høyere utdanning fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • erfaring med innovasjon i forskning og undervisning
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet, med dokumenterbare resultater
 • erfaring med, og god forståelse for, økonomistyring og personalledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk samt engelsk

Det er ønskelig med god kjennskap til instituttets fagområder.  

Vi vil vektlegge følgende egenskaper:

 • evne til omstilling og gjennomføring av endringsarbeid
 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • entusiasme og engasjement for fagområdene
 • motiverende og inkluderende lederstil
 • løsningsorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling som nylig har gått fra å være høgskole til å bli universitet
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger med et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: stillingskode 1475 –instituttleder, fra kr. 745 600,- til 882 900,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf. nr. 67 23 60 09/ 97 51 81 44, Gro.Jamtvedt@hioa.no
 • Fakultetsdirektør Kristin Nordseth, tlf. 67 23 61 59/ 95 22 87 21, Kristin.Nordseth@hioa.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 1.3.18
Ref.nr.: 18/01172

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01172
Kontakt
 • Dekan Gro Jamtvedt , 67 23 60 09/ 97 51 81 44
 • Fakultetsdirektør Kristin Nordseth, 67 23 61 59/ 95 22 87 21
Publisert 01.02.2018
Søknadsfrist 01.03.2018

Tillbaka till lediga jobb