Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker nye medarbeidere, les mer om fakultetet her.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, ved seksjon for kroppsøving og idrettsfag, er det ledig en fast stilling fra 01.08.18 og inntil 5 midlertidige stillinger for perioden 01.08.18-31.07.19 med mulighet for forlengelse med inntil et år.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter i grunn-, etter- og videreutdanning
 • deltagelse i flerfaglig samarbeid
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker

Til den faste stillingen søker vi førsteamanuensis eller førstelektor i kroppsøving og idrettsfag.

Til de midlertidige stillingene søker vi fortrinnsvis førsteamanuensis eller førstelektor i kroppsøving og idrettsfag. Hvis det ikke melder seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med førstekompetanse, vil det være mulig å ansette søkere som ennå ikke har oppnådd slik kompetanse. I slike tilfeller er minstekravet mastergrad i kroppsøving og idrettsfag.

For alle stillingene søker vi deg som har

 • solid teoretisk og praktisk kunnskap
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring
 • undervisningserfaring fra grunn- og/eller videregående skole, samt høyere utdanning
 • kompetanse til å undervise på engelsk
 • kompetanse i bruk av digitale læringsformer

Det er en fordel at du har

 • erfaring med veiledning av bachelor- og/eller masteroppgaver
 • erfaring med veiledning av studenter i praksis og kontaktlæreransvar
 • erfaring med utvikling av fagplaner/emneplaner/læreplaner
 • erfaring fra relevant tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt

Til den faste stillingen søker vi deg som har kompetanse og erfaring innen følgende fagområder:

 • idrett, kultur og samfunn, flerkulturelle perspektiv, profesjonsfag
 • dans, treningsformer til musikk og i gruppe, leik, turn og motorikk, nye og alternative aktiviteter

For de midlertidige stillingene søker vi deg som har kompetanse og erfaring innen følgende fagområder:

 • profesjonsfag, kroppsøvings- og idrettsfagsdidaktikk, anatomi og fysiologi, treningslære, bevegelseslære, motorikk, idrettsskader
 • ballspill, nye og alternative aktiviteter, turn og friidrett
 • langrenn, alpint, snowboard, telemark, skøyter
 • svømming, livberging og friluftsliv

Fagområdet har behov for å rekruttere faglig personale som tilfører kompetanse på områder der seksjonen og instituttet trenger det, og de søkerne som er best kvalifisert til å fylle seksjonens behov i nær framtid vil bli prioritert. Kvinner oppfordres til å søke.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • tar en utfordring og deltar aktivt i å skape et godt arbeidsmiljø
 • er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • takler stor og variert arbeidsmengde

Det er viktig for OsloMet/HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inkludert ph.d.-avhandling

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet/HiOA gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med stor bredde i erfaring, kompetanse og alder
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 517 700,- til kr 650 200,- og universitetslektor kode 1009 avlønnes fra kr 436 900,- til kr 579 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingene må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 6
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/09271
Kontakt
 • Martin B. Sandell, seksjonsleder, 481 79 428, martin.sandell@hioa.no
 • Øyvind Førland Standal, seksjonsleder, oyvind.standal@hioa.no
 • Birger Brevik, studieleder, 67 23 74 05
Publisert 02.02.2018
Søknadsfrist 16.02.2018

Tillbaka till lediga jobb