Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utvikle fagfeltet psykisk helse?

Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker medarbeider til stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområdet psykisk helsearbeid. Vi søker deg som kan og vil bidra aktivt til å styrke det faglige og pedagogiske arbeidet i det tverrfaglige videreutdannings- og masterstudiet. Det vil være aktuelt å samarbeide om utdanning som drives ved andre institutt både på fakultetet og ved høgskolen generelt.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede, vurdere og sensurere
 • følge opp studenter i praksis
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • bidra til forskning innen området psykisk helsearbeid

Vi søker deg som har

 • relevant høgere utdanning innen helse- og sosialfag
 • fagkompetanse tilsvarende førstestilling
 • helsefaglig bachelor fortrinnsvis innen sykepleie
 • relevant klinisk erfaring
 • erfaring fra undervisning og veiledning av studenter
 • erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Du bør ha

 • fagutviklingsarbeider relatert til psykisk helsearbeid
 • forskningserfaring innen psykisk helsearbeid

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi legger vekt på at du har

 • høy arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • god samarbeidsevne
 • evne til å formidle faget godt
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, gjerne inklusivt ph.d.-avhandlingen din.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011, førsteamanuensis/1198 førstelektor, kr. 517 700 – 650 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Siv Skarstein, Siv.Skarstein@hioa.no, tlf. 67236184
 • Instituttleder Unni Hembre, Unni.Hembre@hioa.no, tlf. 67236015
 • Professor Sverre Varvin, Sverre.Varvin@hioa.no, tlf. 67236166

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 25.2.18
Ref:     18/01410       

 

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 32, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01410
Kontakt
 • Siv Skarstein, studieleder, 67236184
 • Unni Hembre, instituttleder, 67236015
 • Sverre Varvin, professor, 67236166
Publisert 05.02.2018
Søknadsfrist 25.02.2018

Tillbaka till lediga jobb