Fakultet for helsefag (HF), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker ny studieleder for farmasiprogrammet og tilhørende forskningsmiljø. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 1.9.2018.

Instituttet tilbyr bachelorstudium i bioingeniørfag, farmasi, radiografi og tannteknikk, masterstudium i biomedisin samt flere videreutdanninger av både fagspesifikk og tverrfaglig art. Instituttet blir organisert med fire studieledere: en for bioingeniørfag og master i biomedisin, en for farmasi, en for radiografi og en for tannteknikk. Instituttet har fokus på digitalisering og økt bruk av studentaktiviserende undervisningsformer. Bachelorstudiet innen farmasi holder til på studiested Pilestredet og har om lag 18 ansatte. Utdanningen har nettopp implementert ny programplan tilpasset en nasjonal 3+2. ordning. Det er ca. 220 studenter tilknyttet studiet.

Ved instituttet er det god forskningsaktivitet, og flere forskergrupper er etablert.

Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer.

Ansvarsområde

Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for bachelorprogrammet i farmasi. Til stillingen ligger også personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til strategisk arbeid og videre utvikling av forskningsmiljøet i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Studieleder for farmasi er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

25% av 100% stillingen er tillagt undervisnings-/forskningsoppgaver innen studielederområdet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som har

 • helserelevant høyere utdanning, gjerne på førstestillingsnivå
 • bred kompetanse, god forståelse av farmasi og praksisfeltet i Norge
 • ledererfaring med dokumenterbare resultater
 • erfaring fra undervisnings- og forskningsvirksomhet
 • erfaring med økonomistyring, mål og resultatkrav og personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Vi vektlegger at du har relevant ledererfaring og det er en fordel med god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren.

Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og inkluderende lederstil
 • løsningsorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Prof. Kaare Magne Nielsen, tlf: 67 23 63 17, epost: kaare.nielsen@hioa.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf: 67 23 60 09, epost: gro.jamtvedt@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 661 700 - 745 600 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 5.3.2018
Ref: 18/01522

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01522
Kontakt
 • Kaare Magne Nielsen, instituttleder, 67 23 63 17
 • Gro Jamtvedt, dekan, 67 23 60 09
Publisert 05.02.2018
Søknadsfrist 05.03.2018

Tillbaka till lediga jobb