Fakultet for helsefag (HF), Institutt for fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen aldring, helse og velferd.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt.

Arbeidsområde
Det er investert mye ressurser på helsefaglig forskning, og et spørsmål som kan stilles er: Hvilke nytte har pasientene eller brukerne av forskningen?

Translasjonsforskning er forskning som handler om å omsette resultatene fra forskning til klinisk relevant kunnskap. Begrepet handler om å forske på det å omsette resultater fra klinisk forskning til klinisk praksis. Forskningsgruppen ‘Aldring, helse og velferd’ ønsker å bidra til å redusere gapet mellom forskning og praksis, derfor er fokuset i det utlyste ph.d. -prosjektet på ‘knowledge translation research’, ‘research utilization’, ‘delivery science’, ‘implementeringsforskning’ og ‘forbedringsforskning’. Les: http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1643/1531

I følge WHO har "knowledge translation emerged as a paradigm to address many of the challenges and start closing the “know-do” gap”. En definisjon på “knowledge translation" er: “the synthesis, exchange, and application of knowledge by relevant stakeholders to accelerate the benefits of global and local innovation in strengthening health systems and improving people’s health”. Les mer: http://www.who.int/ageing/publications/knowledge_translation.pdf

Helseprofesjonene, pasienter, beslutningstakere og publikum ønsker at helsevesenets avgjørelser er basert på best tilgjengelig forskning. Imidlertid hindrer en rekke barrierer inkludert atferdsmessige, kulturelle og organisatoriske faktorer, implementering av forskning i klinisk praksis som bidrar til et gap mellom forskningsbasert kunnskap og utøvelsen i praksis. Dette gapet skaper ulike utfordringer for praksis, vitenskap og politikk, og det erfares i Norge og internasjonalt innen fallforebyggende arbeid. Hovedmålene med det utlyste ph.d.-prosjektet er å utforske gapene mellom «best practice» innen fallforebyggende helsearbeid og pågående praksis i kommunehelsetjenesten ved, blant annet, å belyse

 • hvordan kan dagens praksis med hensyn til fallforebyggende helsearbeid beskrives og fortolkes?
 • hva karakteriserer dagens praksis sett i lys av gjeldene «best practice»?
 • hvordan erfares det eventuelle gapet mellom «best practice» og dagens praksis?
 • hvilke synspunkter har ulike brukergrupper på «best practice» og dagens praksis innen fallforebyggende arbeid?

Med dette som bakgrunn utlyser forskningsgruppen Aldring, helse og velferd en stipendiatstilling knyttet til prosjektet "Identification of the know-do gap in fallprevention".

Kvalifikasjoner

 • mastergrad (120 stp/ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen helsefag eller tilsvarende formell utdanning i ernæring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • relevant erfaring fra forskning og utviklingsarbeid vil bli vektlagt
 • relevant erfaring innen helsearbeid for eldre
 • erfaring fra publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser vil bli vektlagt

Ønskede egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet -storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby

 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 436 900 -466 500,- per år.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Astrid Bergland, epost: astrid.bergland@hioa.no, tlf 67236309/45 27 2760
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@hioa.no
 • for spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt kim-henrik.ruud@hioa.no

Søknad
Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen "logg inn og søk stillingen”.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester. I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg)
 • prosjektbeskrivelse (maksimalt 10 sider, Times New roman 12-point font. Litteraturliste skal være på 9 point font.). Prosjektbeskrivelsen skal vise at prosjektet vil føre til en doktorgrad innenfor tre-års perioden. Prosjektets relevans og aktualitet til forskningsområdet vil bli vektlagt. Prosjektbeskrivelsen kan være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk basert på forskningsrådets mal – se her: https://www.forskningsradet.no/no/Maler_for_prosjektbeskrivelse/1254019550532

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   15. mai 2018
Ref:               18/01189

 

 

 

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01189
Kontakt
 • Astrid Bergland, professor, 67236309 el. 45 27 2760
Publisert 06.02.2018
Søknadsfrist 15.05.2018

Tillbaka till lediga jobb