Fakultet for helsefag (HF), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniør

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Medisinsk teknolog (KiM). Stipendiatperioden er på fire år med 25 % undervisningsplikt/pliktarbeid. Tiltredelse så snart som mulig.

Forskningsgruppen KiM er sammensatt av forskere med bred erfaring og solide nasjonale og internasjonale nettverk. Tematisk har forskningsgruppen et særlig fokus på energiomsetning, mobilitet og funksjonsevne hos protesebrukere. Flere stipendiater er tilknyttet forskningsgruppen.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsefag som har to ph.d.-program. Denne stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i helsevitenskap. Vi anbefaler søkerne til å sette seg inn i ph.d.-programmets programplan.

 Arbeidsområde

Mange personer med benamputasjon rapporterer problemer knyttet til deres mobilitet og mulighet for aktivitet og bevegelse. Både i Norge og internasjonalt har man imidlertid lite kunnskap om protesebrukernes aktivitetsevne (mobilitet) og hvordan systematisk trening og rehabilitering påvirker gangfunksjon, balanse og fysisk kapasitet hos protesebrukere. Vi kjenner også lite til hvordan protesebrukere tilpasser seg bruk av sin protese, deres opplevelse av trygghet når de bruker protesen, og hvilke opplevelser av smerter og psykososiale prosesser som er fremtredende i denne sammenheng. Studier fra forskningsgruppen KiM viser at protesebrukere opplever økt kognitiv belastning, spesielt når de utsettes for uvante og utfordrende gangsituasjoner. Det er imidlertid ikke kjent om systematisk trening av gangfunksjon og balanse påvirker kognitiv belastning ved protesegange, og dette er viktig å undersøke.

Stipendiatens forskningsprosjekt vil primært være å undersøke hvordan et strukturert fire til åtte ukers treningsprogram påvirker mobilitet, fysisk funksjonsevne, psykososiale prosesser og kognitiv belastning hos benamputerte protesebrukere. Prosjektet utføres i samarbeid med både norske og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidet med prosjektet vil foregå i nært samarbeid med veiledergruppen som består av førsteamanuensis Terje Gjøvaag (hovedveileder), professor Harald Steen (med veileder) og førsteamanuensis Peyman Mirtaheri (med veileder). Stipendiaten forventes å delta aktivt inn i forskningsgruppen KiM.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad/ hovedfag (120 stp/ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen relevant helsefaglig utdanning, fortrinnsvis ortopediingeniør eller fysioterapeut med en klinisk vinkling.
 • kunnskap om og erfaring med bruk av ulike kartleggingsverktøy for protesebrukere
 • erfaring med kliniske funksjonstester
 • klinisk erfaring og praksis med den aktuelle pasientgruppen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kjennskap til helseutfordringer/helseproblemer for protesebrukere vil bli vektlagt

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon og gjennomføringskraft
 • gode evner til både å arbeide i team og selvstendig.

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø en arbeidsplass i utvikling 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 436 900 – 466 500.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Førsteamanuensis Terje Gjøvaag, terje.gjovaag@hioa.no tlf. 9586 6979
 • Instituttleder Mona Dahl, mona.dahl@hioa.no, tlf. 6723 6612

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Marianne Holm Jensen: marianne.holm-jensen@hioa.no

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt rådgiver Kim Henrik Ruud: kim-henrik.ruud@hioa.no

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen ”send søknaden”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad, maks to sider
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, ta kontakt med marianne.holm-jensen@hioa.no

Vilkår:

 • Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01533
Kontakt
 • Mona Dahl, 472 87 141
 • Terje Gjøvaag, 67 23 62 67
Publisert 07.02.2018
Søknadsfrist 04.03.2018

Tillbaka till lediga jobb