Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - Storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Stipendiatstilling ved NOVA, tilknyttet Seksjon for helse- og velferdsforskning

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har for tiden ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til et prosjekt om arbeidsgiveres inkluderingspraksiser overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Norges forskningsråd og OsloMet finansierer prosjektet. Stipendiaten vil være del av Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA.

Stipendiatperioden er 3 år. Den som tilsettes skal skrive en phd-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten har NOVA som arbeidsplass og søker opptak til et av OsloMets' doktorgradsprogram, f.eks. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Arbeidsområde

Tema for doktorgradsarbeidet vil være arbeidsgiveres inkluderingspraksiser overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Stipendiaten vil inngå i forskerteamet som jobber med det forskningsrådsfinansierte prosjektet «HIRE».

Hva arbeidsgivere mener og kan om funksjonshemming påvirker trolig hvordan de vil vurdere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og sjansene for at søkerne blir ansatt. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å bidra til bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne. Prosjektet vil belyse alle de viktigste trinnene i en ansettelse, fra vurdering av jobbsøknader til beslutning om en søker får jobben eller ikke. Prosjektet innebærer en sammenligning med tilsvarende forhold i Sverige og USA, og stipendiaten vil belyse problemstillingen empirisk ved hjelp av et eksperiment og kvalitative intervjuer av arbeidsgivere i Norge og Sverige.

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse på hvorfor du søker på stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. Det skal legges ved en kort beskrivelse (maks. 3 sider), skrevet på norsk eller svensk, med synspunkter på og refleksjon over problemstillingen, og med en konkretisering av hvordan du mener at de to delprosjektene (jf. prosjektbeskrivelsen) du skal arbeide på kan gjennomføres på en best mulig måte . Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med minimum karakteren B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og/eller svensk, samt engelsk
 • Evne til selvstendig arbeid og gjennomføring
 • Evne til å arbeide sammen i en internasjonal forskergruppe
 • Kunnskap om og erfaring med kvalitative intervjuer
 • Interesse for og kunnskap om forskningsfeltet arbeidsinkludering og funksjonshemming

Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 451 300 per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Sakkyndig utvalg:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • Eventuell liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

Kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen. Har du problemer med søknadsportalen, kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

prosjektleder Bjørn Hvinden (bjorn.hvinden@nova.hioa.no)

eller

forskningsleder Are Vegard Haug (are.haug@nova.hioa.no).

Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert. 

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen

Søknadsfrist:        11. mars 2018

Ref:                      18-01978

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01978
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 09.02.2018
Søknadsfrist 11.03.2018

Tillbaka till lediga jobb