Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - Storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Stipendiatstilling ved Seksjon for helse- og velferdsforskning

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har for tiden ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til prosjektet «Creating integrated person centered care in different settings» (Context), et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og OsloMet. Stipendiaten vil være del av Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA.

Stipendiatperioden er 3 år. Den som tilsettes skal skrive en avhandling i løpet av stipendperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten har NOVA som arbeidsplass og søker opptak til et av OsloMets doktorgradsprogram f.eks. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Arbeidsområde

Stipendiaten vil inngå i forskerteamet som består av norske og danske forskere knyttet til Context-prosjektet. En overordnet hensikt med prosjektet er å belyse hvilke kontekstuelle forhold som bidrar til å fremme og hemme kommuners bestrebelser på å skape et tjenesteapparat som er koordinert og tilpasset enkeltmenneskers livssituasjon. Medlemmene av forskerteamet vil delta i felles feltarbeider i Norge og Danmark, men vil jobbe med ulike problemstillinger.

Det er ønskelig at stipendiaten retter søkelyset mot hverdagsrehabilitering, en tjenesteform som baseres på tverrprofesjonelt samarbeid omkring mål og aktiviteter som har betydning for brukerens velbefinnende. Det er aktuelt å innhente kunnskap om hvordan denne form for tverrfaglig samarbeid praktiseres og hvordan praksisen harmonerer med brukeres egne opplevelser av sin hverdag.    

Søknad

Søknaden bør inneholde en begrunnelse på hvorfor du søker på stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. Det skal legges ved en kort beskrivelse (maks. 3 sider), skrevet på norsk, dansk eller engelsk, med refleksjoner omkring tema/ problemstilling, og med en redegjørelse for hvilke analytiske perspektiver som kan bidra til at tematikken belyses best mulig. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med minimum karakteren B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk /dansk, samt engelsk
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Evne til å arbeide sammen i en internasjonal forskergruppe
 • Kunnskap om og erfaring med kvalitative intervjuer
 • Interesse for og kunnskap om arbeid, organisering og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenester

Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 451 300 per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 8, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • Eventuell liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

Vilkår:

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

 

Kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen. Har du problemer med søknadsportalen, kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

prosjektleder Mia Vabø (mia.vabo@nova.hioa.no)

eller

forskningsleder Are Vegard Haug (are.haug@nova.hioa.no).

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «send søknaden».

 

Søknadsfrist:        4. mars 2018

Ref:                      18/01979

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01979
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 09.02.2018
Søknadsfrist 04.03.2018

Tillbaka till lediga jobb